profil

Obudowa korytarzowa wyrobisk górniczych

drukuj
satysfakcja 68 % 108 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Obudowa wyrobisk korytarzowych

Obudowa górnicza -konstrukcja, urządzenie lub zespoł urządzeń zabudowanych w wyrobisku do zabezpieczenia wyrobiska przed skutkami ciśnienia górotworu.
Głównym zadaniem obudowy jest zapewmiemie w ustalonym czasie stateczności wyrobiska wyrażającej się zachowaniem potrzebnych wymiarów jego przekroju poprzecznego oraz zabezpieczeniu ludzi, sprętu i maszyn przed obrywającymi się odłamkami skalnymi lub przed zawałem.

Dodatkowym zadaniem obudowy;
ochrona odsłoniętych powieszchni skalnych wyrobiska przed ujemnym działaniem powietrza kopalnianego, powodującego osłabienie pierwotnej wytrzymałości skał
niedopuszczenie do wpływów gazów ze skał
zamykanie dopływu wód lub dopuszczanie do ich kontrolowanego wypływu do wyrobisk
zmniejszenie oporów powietrza przepływającego przez wyrobisko
izolacja wyrobisk od ognisk pożarowych

Techniczne wymagania stawiane obudowie wyrobisk korytarzowych
obudowa powinna umożliwiać, po odsłonięciu obrysu wyrobiska, jak najszybsze nawiązanie współpracy z górptworem
obudowa powinna przeciwstawiać się całkowitemu ciśnieniu górotworu, jakie w danych warunkach może wystąpić
każdy z elementów obudowy powinien mieć jednakową nośność w każdym miejscu na całym obwodzie wyrobiska
konstrukcja obudowy powinna być wytrzymała, łatwa do wykonania i demontażu oraz powinna współpracować z otaczającym górotworem
w stosowanych konstrukcjach obudowy należy dążyć do jak najmniejszej masy elementów przez lepszy dobór profili i materiałów
obudowa nie powinna przeszkadzać w realizacji procesów technologicznych w wyrobisku
obudowa powinna zajmować w wyrobisku jak najmniej miejsca
obudowa nie powinna dopuścić do znacznego obniżenia pierwotnych własności wytrzymałościowych skał
obudowa powinna ściśle przylegać do górotworu i przynajmniej w części powinna być wykonywana bezpośrednio w przodku drążonego wyrobiska
obudowa powinna być możliwie

W wyrobiskach korytarzowych stosowanych jest wiele rozwiązań konstrukcyjnych obudowy.
Spowodowane jest to różnorodnością zadań, jakie spełnia obudowa, zmiennością warunków geologiczno-gorniczych oraz wymagami stawianymi obudowie.

Ze względu na sposób oddziałtwania na górotwór, obudowy dzielimy na;
odudowe podporową
obudowe spinające
obudowe przypinające

GRUPA OBUDÓW WG KLASYFIKACJI

Obudowa kotwiowa
obudowa kotwiowa zwykła
obudowa kotwiowo-płytkowa
obudowa kotwiowo-siatkowa
obudowa kotwiowo-stropnicowa
obudowa kotwiowa z iniekcją skał

Obudowa odrzwiowa
obudowa stalowa

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy