profil

Indywidualny program zajęć rewalidacyjnych na 3 lata

drukuj
satysfakcja 87 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

INDYWIDUALNY PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH Na okres trzech lat nauki w gimnazjum Dla ucznia upośledzonego w stopniu głębokim Tematyka zajęc rewalidacyjnych opiera się głównie na rozwijaniu procesu komunikacji z otoczeniem i rozwijaniu samodzielnosci, szczególnie czynności samoobsługowych, w takim stopniu na ile pozwala rozwój psychofizyczny. Uwzględniono także wycieczki po okolicy jako najlepszą możliwość poznania przedmiotów i zjawisk w naturalnym środowisku oraz kształtowanie nawyków higienicznych. W czasie trwania zajęć nauczyciel stara się nawiązać z uczniem jak najlepszy kontakt, zachęca go do pracy oraz pomaga pokonać trudności. Zajęcia mają charakter zabawowy, często z wykorzystaniem programów komputerowych. W wyniku realizowanych zadań uczeń akceptuje obecność nauczyciela , nawiązuje z nim pozytywne relacje. Zajęcia oparte są na zaleceniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. ZALECENIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W PROCESIE ZAJĘĆ REWALIDACYJNO- WYCHOWAWCZYCH W STOSUNKU DO UCZNIA: 1. Rozwijanie sprawności wzrokowej, motoryki dużej i małej, manipulowania, ruchów celowych, koordynacji ruchowo- wzrokowej, 2. Wzbogacanie zasobu słownictwa, rozumienia poleceń i pojęć oraz form komunikacji werbalnej 3. Ćwiczenia koncentracji uwagi na materiale konkretno- obrazowym, aktywność polisensoryczna ( dotyk, smak, kolor, dźwięk, itp. ) 4. Wdrożenie do sygnalizowania potrzeb fizjologicznych, uczenie prostych czynności samoobsługowych ( np. umiejętności jedzenia ) 5. Dostarczanie możliwości kontaktów społecznych np. poprzez udział w uroczystościach szkolnych i imprezach środowiskowych 6. Objęcie chłopca wielospecjalistyczną, wieloprofilową opieką specjalistyczną w tym szczególnie rehabilitacją ruchową PERCEPCJA I FUNKCJE POZNAWCZE: INTEGRACJA PRACY ZMYSŁÓW: ( ZALECENIE 3) - Poznawanie polisensoryczne poszczególnych przedmiotów - Odziaływanie wielozmysłowe - Wyszukiwanie różnic i podobieństw między bodźcami odbieranymi poszczególnymi zmysłami - Kojarzenie przedmiotów i czynności z nazwą USPRAWNIANIE PERCEPCJI WZROKOWEJ: ( ZALECENIE 1 ) - Ćwiczenia w wodzeniu oczami: wodzenie poziome, wodzenie pionowe, wodzenie po przekątnych, wodzenie koliste, ćwiczenia jednego oka - Ćwiczenia percepcji kształtów: wyklejanie, lepienie, układanie prostych układanek, układanie patyczków - Ćwiczenia na wzrokową znajomość kształtów - Dobieranie par jednakowych obrazków - Rozpoznawanie zmian jakościowych i ilościowych w układach elementów (zabawa Co się tu zmieniło?) - Układanie obrazków wg instrukcji słownej (stosunki przestrzenne), - Układanie obrazków z części (puzzle), USPRAWNIANIE PERCEPCJI SŁUCHOWEJ: ( ZALECENIE 2 ) - Rozpoznawanie dźwięków wydawanych przez różne przedmioty - Relaksacja przy muzyce -Wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków najbliższego otoczenia i ich lokalizacja, - Różnicowanie i

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.