profil

satysfakcja 50 % 30 głosów

Wpływ środowiska na życie człowieka.

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Także wielkość usłonecznienia, opadów atmosferycznych oraz długość trwania okresu wegetacyjnego mają zasadniczy wpływ na rozmieszczenie i rodzaje upraw, wielkość plonów, a także częstotliwość zbiorów. Monsuny, które występują w miejscach zetknięcia się dużych obszarów lądowych i oceanicznych kształtują życie mieszkańców Azji Południowo-Wschodniej nadając mu dwufazowy rytm. Cała tamtejsza gospodarka zależna jest od wilgotnego, ciepłego monsunu letniego. Klimat stanowi tez czynnik decydujący o miejscu osiedlania się ludzi. Niesprzyjające warunki panujące na pustkowiach Arktyki, Antarktydy, na rozległych połaciach mroźnej Syberii i północnej Kanady, a także na terenach pustynnych (np. Sahara) powodują, że liczba mieszkańców na 1 km 2 wynosi poniżej 1. Od klimatu zależy też cała dziedzina gospodarki jaką jest turystyka. Takie kraje jak Włochy, Chile czy zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych gdzie występuje klimat morski czerpią zyski z bogactwa krajobrazu i w lecie i w zimie. Turystów przyciąga łagodny klimat, ciepłe morza, a także zagospodarowane plaże. Liczby tutaj mówią same za siebie: Danię odwiedza rocznie 2-4 miliony turystów natomiast Włochy 25 mln. Na samego człowieka klimat również ma wpływ. Spadek lub wzrost ciśnienia powoduje osłabienie, bóle głowy czy złe samopoczucie; w klimatach gorących o znacznej wilgotności człowiek szybciej się męczy, a temperatura powietrza warunkuje sposób ubierania się, wydatki na ogrzewanie lub klimatyzację. Kolejnym czynnikiem wpływającym przede wszystkim na rozwój przemysłu wydobywczego jest budowa geologiczna. Okręgi występują na Ziemi w sposób punktowy. Koncentruje się na stosunkowo małej powierzchni, przy równoczesnym znacznym rozproszeniu w przestrzeni. Na taką sytuację wpływa fakt, że jedynie w niektórych obszarach występują surowce mineralne. Siłą rzeczy musiały rozwinąć się na takich terenach odpowiednie gałęzie przemysłu. W Niemczech znajduje się Zagłębie Ruhry bogate w złoża węgla kamiennego, soli kamiennej, rudy cynku i ołowiu (rozwinięty przemysł ciężki, zbrojeniowy, chemiczny, spożywczy), w RPA jest Zagłębie Johanessburga a tam węgiel kamienny, rudy żelaza, złoto, diamenty, rudy manganu, platyna (przemysł metalurgiczny, chemiczny, elektromaszynowy). Niestety co się tyczy surowców naturalnych takich jak np. ropa naftowa czy węgiel, ich zasoby mogą ulec wyczerpaniu i wówczas taki ośrodek zostaje zamknięty. Ostatnim omówionym przeze mnie czynnikiem wpływającym na życie człowieka jest hydrografia terenu. Woda- pijemy ją, używamy do wytwarzania elektryczności, nawadniania pól uprawnych, komunikacji. I do granic możliwości eksploatujemy jej zasoby. H2O jest na Ziemi bardzo rozpowszechnione. Występuje głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% jej powierzchni ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w lodowcach. Niestety większość występującej w przyrodzie wody jest "słona" (około 97%). Wody pitnej jest bardzo mało dlatego jej występowanie decyduje o rozmieszczeniu ludności. Duże miasta położone są w okolicach większych zbiorników (warszawa-Wisła, Paryż- Sekwana, Pekin- zbiornik Miyu, dopływy rzeki Haihe). Woda ma też decydujące znaczenie dla produkcji rolniczej na świecie. Niedobór jej uniemożliwia rozwój roślin oraz hodowlę zwierząt. W sezonie 2002/2003 w części południowej i wschodniej Zambii, z powodu suszy, żniwa dały bardzo małe zbiory, produkcja kukurydzy spadła o 35% co w konsekwencji doprowadziło do zmniejszenia zapasów. Brakowało około 630 tysięcy ton tego ziarna! Występowanie suszy w najbiedniejszych krajach na świecie, często prowadzi do powstania klęsk głodu w czasie których z niedożywienia umiera nawet tysiące ludzi. Od dawien dawna rzeki wykorzystywane też były do komunikacji i transportu. Od XII w. Wisła była trasa komunikacyjną, którą spławiano drewno, sól i żelazo. Od XV do XVIII była wielkim szlakiem transportowym Europy wykorzystywanym przede wszystkim do przewozu zboża. Na rzekach buduje się również elektrownie wodne, które zamieniaja energie spadku wody na energię elektryczna. Największą elektrownią wodną na świecie jest elektrownia na tamie Itaipu na rzece Parana na granicy państw Brazylii i Paragwaju. Elektrownia ma maksymalną moc 12,6 GW a produkuje rocznie około 90 000 GWh, co pokrywa zapotrzebowanie na prąd Paragwaju w 93% i ok. 20% zapotrzebowania całej Brazylii. Człowiek, jak bardzo by się nie starał ingerować w środowisko, niektórych czynników nie jest w stanie zmienić. Ukształtowanie powierzchni, warunki klimatyczne, hydrografia terenu, budowa geologiczna wywierały i będą wywierać bezpośredni lub pośredni wpływ na nasze życie czy tego chcemy czy nie. Obecnie, a zapewne jeszcze przez długi okres czasu, ludzkość będzie musiała w zaspokajaniu swych potrzeb ograniczyć się do zasobów naszej planety. Zasoby te (powietrze, woda, minerały, świat roślinny i zwierzęcy, przestrzeń życiowa itp.), jakkolwiek ogromne, nie są nieograniczone. Musimy więc zdać sobie sprawę, że pod pewnymi względami środowisko jest dla człowieka tym, czym woda dla ryby, która żyje w niej, porusza się i czerpie z niej niezbędne pożywienie.

Autor ab.stach
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.