profil

satysfakcja 84 % 269 głosów

Globalne Zagrożenia Środowiska

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W tym krótkim referacie, chciałbym przedstawić problem globalnych zagrożeń środowiska. Zacznijmy od tego czym są owe zanieczyszczenia. Według „Geografii- Vademecum Maturalne 2008”: Globalne zagrożenia środowiska to określenie degradacji lub dewastacji środowiska, które obejmują całą kulę ziemską. W tej pracy przedstawię główne zagrożenia: > Efekt Cieplarniany Przyczyny Główną przyczyna Efektu Cieplarnianego jest emisja do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), freonu, ozonu (O3) pochodzących głównie ze spalania kopalin (węgiel, gaz ziemny, ropa itp.) Zmniejszona fotosynteza będąca skutkiem wycinania lasów. Największym problemem jest emisja spalin z naszych środków transportu (samochody, samoloty, statki, motocykle itp.) Skutki Najważniejszym skutkiem Efektu Cieplarnianego jest Globalne Ocieplenie. Prowadzi ono do: stopienie się czap lodowców i lądolodów (podwyższenie się temperatury o 5o C, wystarczy aby roztopić lody Grenlandii i Antarktydy!!), przez co podnosi się poziom mórz i oceanów i zalane są obszary nadmorskie (wystarczy aby zalać: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Grudziądz, a także Londyn, Hamburg, Kopenhagę, Sztokholm, Padwę, Wenecję, większość obszaru Belgii, Holandii, Danii i Bangladeszu) . Zwiększenie obszarów objętych procesami pustynnienia prowadzi do rozszerzania się granic pustyni, co prowadzi do wysuszenia obszaru i zmniejszenia wielkości ziemi uprawnej itp. Zmiany globalnej cyrkulacji atmosferycznej prowadzą do zmian klimatycznych, co doprowadzi do zwiększenia opadów nad morzami o 10-15% przy czym opady nad lądem się zmniejszą. Poszerzenia się stref klimatycznych w stronę równika i biegunów, co wywoła zmiany w szacie roślinnej, zmiany w procesów glebotwórczych oraz problemy w uprawie roślin charakterystycznych dla danych obszarów. Takie zmiany klimatyczne występowały już w historii świata ale trwały kilka milionów lat, podczas gdy teraz chodzi o jedno stulecie! Takie zmiany są nieodwracalne Przykłady zapobiegania Są jednak sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, np.: ograniczenie emisji CO2 (jako głównego sprawcy zagrożenia) poprzez szerokie wprowadzanie alternatywnych źródeł energii. Ograniczanie wycinki lasów (szczególnie równikowych), przez co dzięki procesowi fotosyntezy pochłonięta zostanie większa ilość CO2 > Kwaśne Deszcze Przyczyny Główną przyczyną kwaśnych deszczy jest emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu- związki te pochodzą głównie ze spalania gazów kopalnych (np. w elektrowniach cieplnych lub zakładach przemysłowych), które łączą się z woda atmosferyczną , tworząc kwasy: siarkowy (H2SO4) i azotowy (HNO3). Naturalnym źródłem tlenków siarki i azotu są wulkany. Skutki Skutkiem głównym odpadów kwaśnych deszczów są: uszkodzenia drzewostanów (szczególnie iglastych, w których obumarciu ulegają aparaty asymilacyjne wieloletnich szpilkach). Kwaśne deszcze mają bardzo destrukcyjny wpływ na roślinność. Powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy, skutkiem czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne. Poza tym, kwaśne deszcze zakwaszają glebę, co przyczynia się do uaktywnienia glinu i kadmu, a także do nagromadzenia azotanów i siarczanów, w wyniku czego korzenie roślin mają zmniejszoną możliwość pobierania wapnia, magnezu i potasu (niezbędnych składników odżywczych), których na skutek wymywania ich przez kwaśne deszcze występuje niedobór. Przez to korzenie zamierają, a roślina ginie. Kwaśne deszcze zakwaszają także wody. Przykłady zapobiegania -montaż filtrów odsiarczających spaliny -stosowanie alternatywnych źródeł energii > „Dziura” Ozonowa Przyczyny Przyczyną tworzenia się „dziur” ozonowych jest emisja: chloru, freonu, aerozoli oraz zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych powoduje zmniejszenie grubości warstwy ozonu (O3) w stratosferze. Szacuje się, iż rocznie zawartość ozonu spada od ok. 0,2% nad równikiem do ok. 0,4 - 0,8% w szerokościach umiarkowanych. Jednak najszybciej ilość ozonu maleje nad biegunem południowym. Od czasu odkrycia dziury ozonowej w 1985 r. jej powierzchnia nad Antarktydą powiększyła się o 15%. Skutki Zmniejszenie grubości warstwy ozonowej powoduje, że do powierzchni Ziemi dociera większa ilość promieniowania (UV), czego następstwem jest: większa zachorowalność na raka skóry choroby oczu osłabianie odporności organizmów niszczenie planktonu a w konsekwencji przerwanie łańcucha pokarmowego. Sposoby zapobiegania -Ograniczenie stosowania freonów na rzecz np. propanu, butanu. To by było na tyle mam nadzieje że sie podoba


Autor Mamul
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału


Zadania z Biologii
Nieaktywny
Biologia 10 pkt 24.10.2014 (15:45)

Opisz las rosnacy w poblizu miejscowosci w ktorej mieszkasz (miejscowość Włocławek ) pomóżcie mi bardzo będę wdzięczna!

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Biologia 10 pkt 24.10.2014 (10:19)

(metoda owas)karta obserwacji  potrzebuje tabele wypelnioną na zawod piekarz

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Biologia 10 pkt 23.10.2014 (21:36)

W oparciu o warunki znanego Ci gospodarstwa wskaż dwie najważniejsze przyczyny uszkodzeń sprzętu rolniczego, opisz je i podaj przeciwdziałania

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Biologia 10 pkt 23.10.2014 (21:06)

Znaczenie biotechnologi tradycyjnej.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Nieaktywny
Biologia 50 pkt 22.10.2014 (21:39)

Proszę o pomoc w zamian daję 50 puków za rozwiązanie.

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.