profil

satysfakcja 84 % 269 głosów

Globalne Zagrożenia Środowiska

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W tym krótkim referacie, chciałbym przedstawić problem globalnych zagrożeń środowiska. Zacznijmy od tego czym są owe zanieczyszczenia. Według „Geografii- Vademecum Maturalne 2008”: Globalne zagrożenia środowiska to określenie degradacji lub dewastacji środowiska, które obejmują całą kulę ziemską. W tej pracy przedstawię główne zagrożenia: > Efekt Cieplarniany Przyczyny Główną przyczyna Efektu Cieplarnianego jest emisja do atmosfery gazów cieplarnianych: dwutlenku węgla (CO2), metanu (CH4), freonu, ozonu (O3) pochodzących głównie ze spalania kopalin (węgiel, gaz ziemny, ropa itp.) Zmniejszona fotosynteza będąca skutkiem wycinania lasów. Największym problemem jest emisja spalin z naszych środków transportu (samochody, samoloty, statki, motocykle itp.) Skutki Najważniejszym skutkiem Efektu Cieplarnianego jest Globalne Ocieplenie. Prowadzi ono do: stopienie się czap lodowców i lądolodów (podwyższenie się temperatury o 5o C, wystarczy aby roztopić lody Grenlandii i Antarktydy!!), przez co podnosi się poziom mórz i oceanów i zalane są obszary nadmorskie (wystarczy aby zalać: Szczecin, Koszalin, Słupsk, Gdynię, Gdańsk, Malbork, Elbląg, Grudziądz, a także Londyn, Hamburg, Kopenhagę, Sztokholm, Padwę, Wenecję, większość obszaru Belgii, Holandii, Danii i Bangladeszu) . Zwiększenie obszarów objętych procesami pustynnienia prowadzi do rozszerzania się granic pustyni, co prowadzi do wysuszenia obszaru i zmniejszenia wielkości ziemi uprawnej itp. Zmiany globalnej cyrkulacji atmosferycznej prowadzą do zmian klimatycznych, co doprowadzi do zwiększenia opadów nad morzami o 10-15% przy czym opady nad lądem się zmniejszą. Poszerzenia się stref klimatycznych w stronę równika i biegunów, co wywoła zmiany w szacie roślinnej, zmiany w procesów glebotwórczych oraz problemy w uprawie roślin charakterystycznych dla danych obszarów. Takie zmiany klimatyczne występowały już w historii świata ale trwały kilka milionów lat, podczas gdy teraz chodzi o jedno stulecie! Takie zmiany są nieodwracalne Przykłady zapobiegania Są jednak sposoby zapobiegania tym zagrożeniom, np.: ograniczenie emisji CO2 (jako głównego sprawcy zagrożenia) poprzez szerokie wprowadzanie alternatywnych źródeł energii. Ograniczanie wycinki lasów (szczególnie równikowych), przez co dzięki procesowi fotosyntezy pochłonięta zostanie większa ilość CO2 > Kwaśne Deszcze Przyczyny Główną przyczyną kwaśnych deszczy jest emisja do atmosfery tlenków siarki i azotu- związki te pochodzą głównie ze spalania gazów kopalnych (np. w elektrowniach cieplnych lub zakładach przemysłowych), które łączą się z woda atmosferyczną , tworząc kwasy: siarkowy (H2SO4) i azotowy (HNO3). Naturalnym źródłem tlenków siarki i azotu są wulkany. Skutki Skutkiem głównym odpadów kwaśnych deszczów są: uszkodzenia drzewostanów (szczególnie iglastych, w których obumarciu ulegają aparaty asymilacyjne wieloletnich szpilkach). Kwaśne deszcze mają bardzo destrukcyjny wpływ na roślinność. Powodują obumieranie dużej ilości drzew, a także niszczenie runa leśnego. Drzewa mają uszkodzone liście, co powoduje nadmierne parowanie wody i zakłócenia w procesie fotosyntezy, skutkiem czego jest ich mała odporność na warunki klimatyczne. Poza tym, kwaśne deszcze zakwaszają glebę, co przyczynia się do uaktywnienia glinu i kadmu, a także do nagromadzenia azotanów i siarczanów, w wyniku czego korzenie roślin mają zmniejszoną możliwość pobierania wapnia, magnezu i potasu (niezbędnych składników odżywczych), których na skutek wymywania ich przez kwaśne deszcze występuje niedobór. Przez to korzenie zamierają, a roślina ginie. Kwaśne deszcze zakwaszają także wody. Przykłady zapobiegania -montaż filtrów odsiarczających spaliny -stosowanie alternatywnych źródeł energii > „Dziura” Ozonowa Przyczyny Przyczyną tworzenia się „dziur” ozonowych jest emisja: chloru, freonu, aerozoli oraz zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych powoduje zmniejszenie grubości warstwy ozonu (O3) w stratosferze. Szacuje się, iż rocznie zawartość ozonu spada od ok. 0,2% nad równikiem do ok. 0,4 - 0,8% w szerokościach umiarkowanych. Jednak najszybciej ilość ozonu maleje nad biegunem południowym. Od czasu odkrycia dziury ozonowej w 1985 r. jej powierzchnia nad Antarktydą powiększyła się o 15%. Skutki Zmniejszenie grubości warstwy ozonowej powoduje, że do powierzchni Ziemi dociera większa ilość promieniowania (UV), czego następstwem jest: większa zachorowalność na raka skóry choroby oczu osłabianie odporności organizmów niszczenie planktonu a w konsekwencji przerwanie łańcucha pokarmowego. Sposoby zapobiegania -Ograniczenie stosowania freonów na rzecz np. propanu, butanu. To by było na tyle mam nadzieje że sie podoba


Autor Mamul
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.