profil

Czy środki masowego przekazu można określić mianem IV władzy?

drukuj
satysfakcja 80 % 35 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Według mnie środki masowego przekazu śmiało możemy określić mianem IV władzy. Za pośrednictwem mass mediów można przekazywać informacje do niezwykle licznej, oraz bardzo zróżnicowanej publiczności, czyli odbiorców. Przez pojęcie „media” rozumie się prasę, radio, a także telewizję. Dodatkowo do tej grupy można dołączyć np. plakaty, filmy oraz kasety video lub wydawane w wielkich nakładach książki. Środki masowego przekazu związane są z kulturą masową. Zaczęły się rozwijać w XIX w. (prasa), w XX w. rozwinął się film (lata 20.), radio (lata 30.) i telewizja (lata 50.). Czwarta władza – to określenie wolnej prasy w państwach demokratycznych. Ustawiana jest w szeregu obok władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej, gdyż siła prasy jest tak wielka, że może kształtować społeczeństwa i politykę. Poza tym spełnia funkcję kontrolną poprzednich trzech władz, aby nie dochodziło do nadużyć i korupcji.
Przede wszystkim zadaniem mediów jest informowanie o tym, co się dzieje na świecie lub w państwie. Rolą środków masowego przekazu jest także analizowanie wydarzeń, wyjaśnianie ich przyczyn i przewidywanie skutków – nie wystarczy powiedzieć, co się stało, ale trzeba spróbować wytłumaczyć, dlaczego to się wydarzyło i co z tego może wyniknąć. Bardzo ważna jest też funkcja kontrolna mediów – dziennikarze śledzą życie polityków, ujawniając przypadki nadużywania przez nich władzy. Dzięki mediom ujawniono wiele nieprawidłowości, a czasem nawet przestępstw i wielkich afer. Media obserwują także działalność instytucji publicznych i często ją krytykują. W ten sposób wywierają poważny wpływ na podejmowane przez polityków decyzje. Krytyka mediów może doprowadzić nawet do zmiany polityki rządu, do wycofania się z jakiegoś pomysłu, albo do zajęcia się ignorowanym problemem.
Dzięki mediom politycy kontaktują się ze społeczeństwem. Prezentują swoje programy, informują o podjętych decyzjach także przekazują swoje opinie w różnych sprawach. Prezydent, premier oraz marszałek Sejmu i Senatu mogą nawet wygłosić w telewizji publicznej orędzie do narodu wyjaśniające, oraz prezentujące politykę państwa. Sposobem przekazywania informacji społeczeństwu jest organizowanie konferencji prasowych, na których dziennikarze są obecni. Duże urzędy, partie polityczne i inne organizacje powołują swojego własnego rzecznika prasowego – osobę odpowiedzialną za kontakty z prasą. Sposób pracy rzecznika wpływa na wizerunek organizacji, którą reprezentuje. Politycy chcą mieć jak najwyższe notowania a także poparcie u społeczności, dlatego organizują kampanie wyborcze, do których zatrudniają firmy zajmujące się kreowaniem wizerunku i reklamą.
Niestety środki masowego przekazu mają także swoje wady. Przyczyniają się one do agresywnych zachowań głównie ze strony młodzieży i dzieci. Szczególną rolę odgrywa telewizja, która obecnie jest ogólnodostępna. Najbardziej niebezpieczne są programy z elementami przemocy i agresji, pełnej okrucieństwa i pogardy dla ludzkiej godności. Łatwo uwierzyć w świat przedstawiany na ekranie, w który przeciętny widz wpatruje się średnio 3 godziny dziennie. Zapomina się, że obrazami i ich ujęciami można manipulować tak samo jak tekstem artykułu prasowego.
Radio podobnie jak telewizja wpływa na społeczeństwo. To w nim słyszymy krótkie zwięzłe audycje, które z całego bogactwa faktów wybrał dziennikarz. Wiele ludzi szykując się rano do pracy, czy szkoły słucha radia, skąd dowiadują się jaka będzie pogoda, a co za tym idzie, jak należy się ubrać.
Zagrożeniem, ale też wielką szansą jest Internet. Praktycznie każdy może umieścić na darmowych kontach serwisów swoja stronę, gdzie może zamieścić wszystko – od informacji o zwierzętach do pornografii. Z pewnością jest to kopalnia wiedzy, bo w Internecie jest dużo przydatnych i edukacyjnych stron, które pomagają nam w pracy i w szkole. Trzeba również pamiętać, że nie każde źródło informacji jest wiarygodne, a nie każda wiadomość prawdziwa.
Wszyscy przyzwyczaili się do obecności środków masowego przekazu i współcześnie trudno sobie wyobrazić bez nich nasze codzienne życie. Lawinowo rozwijająca się technika oraz elektronika powoduje coraz to nowsze udoskonalenia w zakresie np. odbiorników radiowych i telewizyjnych. Taki stan rzeczy dodatkowo wpływa na korzystny rozwój wszystkich rodzajów środków masowego przekazu, które na dzień dzisiejszy są dostępne dla każdego człowieka. Telewizja to potęga, która zawładnęła świadomością ludzkości. Wpływa na ograniczenie kontaktów towarzyskich i ich powierzchowność, bierny odbiór i zanik samodzielnego myślenia. Myślę, iż powyższymi argumentami zdołałam wszystkich przekonać do swoich racji.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy


Zadania z Wiedza o społeczeństwii
ajach40 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 30 pkt 20.5.2015 (20:41)

Napisz list motywacyjny do biura wyborczego dla prezydenta

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 23
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (20:44)

1. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 2. Jak powstaje inflacja i czym grozi ? 3. Współczesne funkcjonowanie giełdy papierów...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Kropciaxo0 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (19:56)

Pytania !! 1. Rodzaje podatków i ich dokładny opis. 2. Jak powstały pierwsze przyczyny kryzysu w gospodarce ? 3. Jak powstaje inflacja i czym grozi...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Szakalaka12340 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 19.5.2015 (16:48)

Przygotuj informator dla maturzystów na temat najbardziej renomowanych uczelni europejskich. Uwzględnijcie w nim informacje o kierunkach studiów,...

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

karloos0070 rozwiązanych zadań
Wiedza o społeczeństwie 10 pkt 18.5.2015 (21:05)

Uzasadnij dlaczego prasę radio telewizja często określamy 4wladzą

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zadaj pytanie

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.