profil

Życiorys Adama Mickiewicza - okres I.

drukuj
satysfakcja 66 % 66 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

ŻYCIORYS ADAMA MICKIEWICZA
OKRES WLEŃSKO - KOWIEŃSKI
DATA WYDARZENIE
24.XII.1798 Urodziny Adama Bernarda Mickiewicza w Zaosiu lub Nowogródku (Wielkie Księstwo Litewskie). Rodzice - Mikołaj Mickiewicz (szlachcic herbu Poraj, bez majątku; adwokat) i Barbara Majewska. Adam miał jeszcze starszego o 2 lata brata, Franciszka.
1801 r. Narodziny Aleksandra - brata Adama Mickiewicza.
1804 r. Narodziny brata Adama, Jerzego.
1805 r. Narodziny brata Antosia (zmarł, mając 5 lat).
1807 r. Adam wraz z Franciszkiem zaczyna uczęszczać do szkoły oo. Dominikanów w Nowogródku.
1810 r. Śmierć Antosia.
1811 r. Adam pisze w szkole w Nowogródku pierwsze wypracowanie napisane wierszem, pod wrażeniem pożaru, który spustoszył część Nowogródka. Franciszek ratuje w pożarze życie ojca.
16.III.1812 Umiera ojciec Mickiewicza; cała rodzina i jego przyjaciele pogrążeni są w rozpaczy.
16.VI.1812 Napoleon wkracza do Nowogródka, aby przepędzić wojska rosyjskie.
28.VI.1812 Napoleon wyjeżdża do Wilna; porażka w walce z Rosjanami.
1815 r. Ukończenie szkoły; studia w Wilnie.
12.IX.1815 Mickiewicz przyjeżdża do Wilna; zamieszkanie u księdza dziekana Józefa Mickiewicza.
1816 r. Po I roku studiów, obejmujących fizykę, chemię, algebrę, łacinę i grekę, Adam uzyskał stopień kandydata filozofii.
1817 r. Adam przenosi się na wydział nauki literatury i sztuk wyzwolonych; studiował lit. Starożytną i historię powszechną, poetykę i retorykę. Nauczyciele: Jan Śniadecki (matematyka i astronomia), Jędrzej Śniadecki (chemia), Niemiec Gotfryd Ernest Groddeck (filologia), Leon Borowski (teoria literatury), Joachim Lelewel. Zaprzyjaźnia się z Tomaszem Zanem, Janem Czeczotem, Józefem Jeżowskim, Onfrydem Pietraszkieiwczem i Franciszkiem Malewskim; wchodzi do Towarzystwa Filomatów (Miłośników Nauki) i Towarzystwa Filaretów (Miłośników Cnoty).Utwory: "Pani Anieli", "Kartofle", "Zima miejska"; tłumaczy "Darczankę"; rozpoczyna tłumaczenie "Dziewicy orleańskiej" Woltera
1818 r. W "tygodniku Wileńskim" ukazuje się "Zima miejska" - pierwszy opublikowany wiersz Mickiewicza. Na posiedzeniu Towarzystwa Filomatów Adam odczytuje wiersz "Już się z pogodnych niebios".

Odmowa wydania paszportów Mickiewiczowi i Jezowskiemu.
1819 r. Mickiewicz zdaje egzamin magisterski.
Lato 1819 r. Adam Mickiewicz wraz z Tomaszem Zanem przyjeżdża do Tuhanowicz (okolice boru płużyńskiego i Świtezi, powiat nowogródzki); poznaje tam 19-letnią Marylę Wereszczakównę (jej bracia to Michał i Józef). Zbliżyła ich do siebie najprawdopodobniej lektura "Nowej Heloizy". Jednak Maryla jest narzeczoną hrabiego Wawrzyńca Puttkamera, który był oficerem armii Napoleońskiej, a aktualnie obywatelem powiatu lidzkiego. Jest też starszy i bogatszy od Mickiewicza. Mickiewicz zagłębia się w lekturach Goethego, Byrona, Rosseau.
Wrzesień 1819 Objęcie posady nauczycielskiej w Kownie. Romans z żoną doktora kowieńskiego, panią Kowalską.
1920 r. Powstają utwory: "Pieśń Filaretów", "Oda do młodości" (najogólniejszy program ideowy).


DATA WYDARZENIE
lato 1820 r. Mickiewicz jedzie z Zanem do dworu tuhanowickiego. Adam zaczytuje się w utworach Schillera.
Luty 1821 r. Ślub Maryli Wereszczakówny z hrabim Wawrzyńcem Puttkamerem.
1821 r. Umiera matka Adama Mickiewicza, Barbara.
1822 r. Ukazuje się drukiem w nakładzie 500 egzemplarzy pierwszy tom poezji Adama Mickiewicza - "Ballady i romanse" (Wilno, druk Józefa Zawadzkiego). Spotkania z Marylą Wereszczakówną.Fascynacja Byronem.
18.VIII.1822 List Maryli Wereszczakówny do Adama Mickiewicza.
17.X.1822 List Adama do Maryli.
1823 r. Ukazują się drukiem pierwsze egzemplarze "Grażyny" i "Dziadów"(cz.II i IV). Uczniowie gimnazjum piszą na tablicy: "Wiwat Konstytucja ! "Ach, jak słodkie wspomnienie dla Polaków !". Na murach klasztoru oo. Dominikanów widnieje napis: "Niech żyje konstytucja, śmierć Dispotam".W związku z prowadzonym śledztwem (w sprawie napisów), wydany przez Jankowskiego Mickiewicz i Zan, zostają aresztowani 23 października. Wigilię i Nowy Rok Mickiewicz spędza klasztorze bazylianów zamienionym na więzienie. W więzieniu w Nowy Rok Mickiewicz recytował swój wiersz "Skonał rok stary..."
14.VIII.1824 Wyrok, skazujący na wywiezienie z Polski do Rosji 10 filomatów i 10 filaretów (wyrok zatwierdzony przez cesarza Aleksandra I).
21.IV.1824 r. Mickiewicz wychodzi z więzienia za poręczeniem Joachima Lelewela.
1824 r. Mickiewicz odwiedza przyjaciół, będących jeszcze w celach. Pojechał do Kowna do Kowalskiej, aby się z nią pożegnać. Odbył wycieczkę do Połągi i po raz pierwszy zobaczył morze.
25.X.1824 r. Mickiewicz wraz z Janem Sobolewskim opuszcza Wilno. Mickiewicz z Malewskim i Jeżowskim udaje się do Petersburga (Rosja).


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (6) Brak komentarzy
27.7.2006 (14:25)

a kiedy on k.... zmarł? Ta praca niema zadnego zakonczenia

27.7.2006 (14:25)

To jest trochę za długie

27.7.2006 (14:24)

lux dzięki ,bo miałam mała pracę do zrobienia a Twoja praca mi poogła

Teksty kultury