profil

Przestępczość zorganizowana

drukuj
satysfakcja 79 % 215 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Materiał prawdopodobnie mógł zostać wykorzystany na jednej z wyższych uczelni w Warszawie.

Spis treści
TEMAT: PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA I SPOSOBY JEJ ZWALCZANIA.

Wstęp
Rozdział I. Przestępczość zorganizowana
1.1. Pojęcie i definicja przestępczości zorganizowanej.
1.2. Charakterystyka dzialalności zorganizowanych grup przestępczych.
1.3. Rozwój przestępczości zorganizowanej na świecie.
Rozdział II. Najczęściej spotykane rodzaje przestępczości.
2.1. Pranie brudnych pieniędzy.
2.2. Przemyt i handel narkotykami.
2.3. Handel żywym towarem.
2.4. Terroryzm.
Rozdział III. Rozwiązania prawne i organizacyjne w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej.
3.1. Świadek koronny.
3.2. Świadek incognito.
3.3. Kontrola i utrwalanie rozmów.
Rozdział IV. Zwalczanie i przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej.
4.1. Policja
4.2. Interpol
4.3. Europol
Zakończenie

Słowa kluczowe: przestępstwo, przestępstwo zorganizowane, przemyt, handel ludźmi, świadek, sąd, policja, prawo

Wstęp
Obecnie coraz częściej słyszy się o wykrywanych przestępstwach, których dopuszczają się nie tylko zwykli ludzie, ale również osoby mające związek z polityką, spółkami państwowymi. Ludzie dopuszczają się takich czynów głównie z chęci szybkiego zysku. Aby ten zysk osiągnąć, potrafią gnębić, stosować przemoc fizyczną, ale również są w stanie dopuścić się korupcji etc. Wszelkie działanie związków przestępczych, które zorganizowane są z chęci zysku dla wykonywania ciągłych i różnorodnych przestępstw, mające w założeniu terror, korupcję, szantaż, a celem których jest wprowadzenie nielegalnych zysków w oficjalny obrót gospodarczy, nazywa się przestępczością zorganizowaną.
Niniejsza praca podejmuje tematykę przestępczości zorganizowanej. W pierwszym rozdziale pracy zdefiniowano pojęcie przestępczości zorganizowanej. Następnie scharakteryzowano działalność zorganizowanych grup przestępczych. Na końcu rozdziału omówiono rozwój tegoż rodzaju przestępczości na świecie.
W drugim rozdziale opisano główne rodzaje przestępczości zorganizowanej. W głównej mierze zajęto się w tym rozdziale: praniem brudnych pieniędzy, przemytami i handlem narkotykami, handlem żywym towarem oraz terroryzmem.
Trzeci rozdział wprowadza w profilaktykę przestępczości zorganizowanej. Przedstawiono w nim prawne i organizacyjne możliwości zwalczania zjawiska. Omówiono tu szczegółowo pojęcie świadka koronnego, świadka incognito, a także scharakteryzowano kontrolę i utrwalanie rozmów.
Ostatni rozdział przedstawia instytucje mające na celu przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Mowa tu o Policji, Interpolu i Europolu.

Przydatna praca? Tak Nie
Podobne prace:
Komentarze (1) Brak komentarzy
25.5.2010 (07:30)

witam, nie ma 4 rozdzialu, czy autor mogl by go dodac?

praca jest naprawde bardzo dobrze napisana!