profil

Przyczyny powstawania pożarów

drukuj
satysfakcja 85 % 259 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się:

1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to:
-porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych
-palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch
-stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych
-palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa p-porz
-wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych
-nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami aftowymi itp.

2.Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np. :
-stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości (zmywanie podłóg)
-pranie odzież y benzynie lub innym rozpuszczalniku
-rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej
-nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej, np. w pobliżu źródła ognia czy promieniowania cieplnego
-niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi (sztuczne ognie)

3.Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np. :
-niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym -nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji
-brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym
-prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem otwartego ognia w pobliżu materiałów palnych

4.Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
-nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna
-przeciążenie instalacji elektrycznej
-wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń
-nie usuwanie wad mających na awarie w instalacji elektrycznej
-eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. "kablówek" z drutu aluminiowego, który jest podatny na złamania
-eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego
-samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń
-naprawa bezpieczników drutem
-stosowanie palnych osłon na punkty świetlne
-zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji

5.Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. :
-eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie)
-pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzewczych takich jak grzałki, czajniki, żelazka itp.
-eksploatacja urządzenia grzewczego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego

6.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy