profil

satysfakcja 86 % 201 głosów

Przyczyny powstawania pożarów

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Przyczyny powstawania pożarów mogą być różne, a do najczęściej spotykanych zaliczają się: 1. Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci w posługiwaniu się ogniem otwartym, np. płomieniem, zapałkami, papierosami itp. Przejawy nieostrożności to: -porzucanie nie wygaszonych papierosów i zapałek w otoczeniu materiałów palnych -palenie tytoniu w miejscach podatnych na zapalenie i wybuch -stosowanie ognia w otoczeniu par cieczy i gazów palnych -palenie ogniska bez zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa p-porz -wypalanie traw i pozostałości po uprawach rolnych -nieostrożne obchodzenie się ze świecami, lampami aftowymi itp. 2.Nieostrożność osób dorosłych jak i dzieci przy posługiwaniu się substancjami łatwopalnymi, np. : -stosowanie płynów łatwo zapalnych do zmywania różnego rodzaju nieczystości (zmywanie podłóg) -pranie odzież y benzynie lub innym rozpuszczalniku -rozpalanie pieców przy użyciu cieczy łatwo zapalnej -nieostrożne przelewanie cieczy łatwo zapalnej, np. w pobliżu źródła ognia czy promieniowania cieplnego -niewłaściwe posługiwanie się materiałami pirotechnicznymi (sztuczne ognie) 3.Nieostrożność osób dorosłych przy prowadzeniu prac pożarowo niebezpiecznych, np. : -niewłaściwe przygotowanie stanowiska pracy do prowadzenia prac spawalniczych, a w tym -nieprzestrzeganie reżimu przewidzianego w instrukcji -brak właściwego nadzoru nad procesem spawalniczym -prowadzenie prac remontowo-budowlanych z użyciem otwartego ognia w pobliżu materiałów palnych 4.Wady urządzeń i instalacji elektrycznych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. : -nieprawidłowo dobrana lub wykonana instalacja elektryczna -przeciążenie instalacji elektrycznej -wady i uszkodzenia instalacji jak i urządzeń -nie usuwanie wad mających na awarie w instalacji elektrycznej -eksploatacja prowizorycznych urządzeń elektrycznych, np. tzw. "kablówek" z drutu aluminiowego, który jest podatny na złamania -eksploatacja punktów świetlnych (żarówek) w bliskiej odległości od materiału palnego -samowolna, niefachowa naprawa instalacji i urządzeń -naprawa bezpieczników drutem -stosowanie palnych osłon na punkty świetlne -zewnętrzne mechaniczne uszkodzenia instalacji 5.Wady elektrycznych urządzeń grzewczych oraz ich nieprawidłowa eksploatacja, np. : -eksploatacja elektrycznych urządzeń grzewczych niesprawnych technicznie lub wykonanych prowizorycznie (samodzielnie) -pozostawienie bez dozoru przenośnych urządzeń grzewczych takich jak grzałki, czajniki, żelazka itp. -eksploatacja urządzenia grzewczego bez odpowiedniego zabezpieczenia na palnym podłożu lub w pobliżu materiału palnego 6. Wady oraz nieprawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych na paliwo stałe, grzewcze i gazowe, np.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.