profil

satysfakcja 75 % 164 głosów

Pielęgnacja i Rehabilitacja po zawale serca

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

LECZENIE POWIKŁAŃ OSTREGO ZAWAŁU SERCA 1) Zaburzenia rytmu serca występujące najczęściej w pierwszych 24-48 h zawału - migotanie komór - VF przerywamy natychmiastową defibrylacją elektryczną serca. W celu zabezpieczenia chorego przed nawrotami VF stosujemy lidokainę w' bolusie dożylnym lub amiodaron, Bretylium tosilate lub prokain amid. - częstoskurczu komorowym - VT powikłanym hemodynamicznie (wstrząs, obrzęk płuc, dusznica bolesna) leczeniem z wyboru jest kardiowersja elektryczna serca, w pozostałych przypadkach VT można przerwać lidokainą, amiodaronem lub prokainamidem. - migotanie przedsionków, jeśli nie ustępuje samoistnie lub przebiega z tachyarytmią, mimo stosowania leków beta-adrenolitycznych, można skutecznie leczyć sotalolem lub amiodaronem lub kardiowersją elektryczną. - w zespole nerwu błędnego (bradykardia < 50/min, hipotonia) leczenie rozpoczynamy od dożylnego podania atropiny w małej dawce (0,5 mg), stopniowo zwiększanej do ogółem 2mg. - bloku przedsionkowo-komorowego II - III stopnia, stosujemy czasową, wewnątrz-sercową stymulację elektryczną serca. - w blokach śródkomorowych dwuwiązkowych wskazana jest prewencyjna czasowa stymulacja. 2) Powikłania hemodynamiczne (wstrząs kardiogenny, obrzęk płuc) leczymy farmakologicznie, obok farmakoterapii, pierwszoplanowe znaczenie ma kontrapulsacja wewnątrzaortalna (intra aortic baloon pumping - IABP) i szybka reperfuzja mięśnia sercowego metodą inwazyjną w trybie pilnym PTCA lub nawet w części przypadków CABG, jeżeli wstrząs trwa < 12 h, a czas od początku zawału jest krótszy od 36 h. 3) Ostra niedomykalność zastawki dwudzielnej, ostry tętniak lewej komory lub pęknięcie przegrody międzykomorowej najczęściej wymagają pilnego leczenia kardiochirurgicznego. Pęknięcie serca i jego tamponada wymagają pilnego odbarczenia worka osierdziowego i leczenia kardiochirurgicznego. 4) Powikłania zatorowo-zakrzepowe leczymy heparyną, a następnie, zależnie od przebiegu choroby, stosujemy przez 2-3 miesiące (lub dłużej) doustne leki przeciwkrzepliwe ( np. acenokumaroI), dążąc do utrzymania wskaźnika protrombiny INR w granicach 2,0-3,0. 5) nagłe zatrzymanie krążenia w mechanizmie migotania komór lub rzadziej asystolii, które wymaga postępowania reanimacyjnego. Rola Pielęgniarki Chory z zawałem mięśnia sercowego wymaga profesjonalnej stałej opieki pielęgniarskiej. Najczęściej pacjent nie miał wcześniej kontaktu ze służbą zdrowia, jest w silnym stresie sytuacyjnym, dlatego znaczna część opieki spoczywa na personelu pielęgniarskim. Pielęgniarka pracująca przy takich chorych powinna przez cały czas mieć na uwadze to co dzieje się aktualnie z chorym pod względem jego stanu fizycznego i emocjonalnego, tylko w tedy może ona określić możliwości pomocy, zapobiec ewentualnym powikłaniom. Pielęgniarka jest tą osobą w zespole leczącym, która obserwując pacjenta przez całą dobę, zauważa każdą zmianę w stanie chorego.

Autor niepokorna1
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
4.4.2012 (21:28)

@JolantaZUBER ZAWAŁ SERCA. (BIOLOGICZNA POMOC !!). *****CHLEB ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, JEST W CHWILI OBECNEJ NAJBARDZIEJ WARTOŚCIOWYM PRODUKTEM ŻYWIENIOWYM DLA CZŁOWIEKA NA PLANECIE ZIEMIA:

80% ENERGII (niskie węglowodany), antyotyłościowy (bardzo syci), antycukrzycowy (poziom cukru do 26% wzrostu). W całych swoich dziejach LUDZKOŚĆ (7 MLD), nie stworzyła dotąd tak wartościowego i biologicznie wzorcowego PRODUKTU ŻYWIENIOWEGO.CHLEB ANTYMIAŻDŻYCOWY-IRL, MOŻNA PAKOWAĆ PRÓŻNIOWO:

Np. po 3 szt. jest on wówczas przydatny do spożycia przez PONAD 1 ROK. Energia biologiczna tj. 80% ENERGII (niskie węglowodany), na tzw. TRASY, wycieczki, dalekie wyjazdy czyli: LOGICZNA, ZDROWOTNA KONIECZNOŚĆ. Również AKCJE POMOCY HUMANITARNEJ !!OKRUSZKI !! DLA DZIECI, DLA SPORTOWCÓW, CHORYCH (SZPITAL), OSÓB STARSZYCH (DODAJEMY DO WSZELKICH POSIŁKÓW):

Każdy CHLEB wg opracowań IRL KRAKÓW tj. upieczone MINI CHLEBKI, mielimy (mikser) uzyskując tzw. OKRUSZKI czyli produkt biologicznie wzorcowy w praktycznej do spożycia formie. Rozdrobniony chleb jest naturalnym źródłem ENERGII dla człowieka i powinien stanowić podstawowy składnik każdego posiłku/24h. Nasz organizm pozyskuje o 30% więcej energii, niż po spożyciu ugotowanego ryżu, co stanowi zwiększenie energetycznych możliwości życiowych dla wszystkich komórek organizmu, a w szczególności komórek nerwowych naszego mózgu. Układ immunologiczny otrzymuje dodatkową energię do walki z bakteriami, wirusami, także z komórkami nowotworowymi wzmacniając szanse obronne organizmu (dużo większa energia dla białych krwinek układu odpornościowego !!).Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.