profil

Pytania obrona dyplomowa studia I-go stopnia kierunek Ekonomia

drukuj
satysfakcja 83 % 23 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Międzynarodowe przepływy czynników produkcji: -bezpośrednie inwestycje zagraniczne i przedsiębiorstwa wielonarodowe -międzynarodowy transfer siły roboczej -międzynarodowy transfer technologii -kanały transferu technologii Wszystkie te przepływy warunkują czynniki produkcji. Dzięki nowym technologiom oraz wiedzy ludzkiej przedsiębiorstwa zwiększają swoje rynki zbytu oraz budują nowe międzynarodowe powiązania z partnerami zagranicznymi. transfer siły roboczej również wpływa znacząco na jakość pracy ponieważ, każda działalność potrzebuje specjalistów do jak najefektywniejszego poziomu produkcji. Przedsiębiorstwa wielonarodowe charakteryzują się wieloma oddziałami w różnych krajach co sprawia, że na rynkach międzynarodowych dostosowują swoją ofertę do zapotrzebowania klientów danego kraju. Kanały transferu technologii- technologia ma różne znaczenia oraz kategorie. Transfer technologiczny może polegać na odsprzedaży patentu na dany produkt, może to być wiedza technologiczna wykorzystywana przez specjalistów w przedsiębiorstwie bądź mogą to być produkty zwiększające wydajność pracy. 32. Międzynarodowa polityka handlowa - mechanizmy kartelu międzynarodowego i integracji ekonomicznej. Przez pojęcie międzynarodowej polityki handlowej rozumiemy jednolite w skali grupy krajów, regionu geograficznego bądź w skali globalnej cele, środki i narzędzia tej polityki. W celu wypracowania międzynarodowej polityki handlowej koordynuje się ją z polityką handlową zainteresowanych krajów. Przy czym koordynacja ta może mieć zróżnicowany charakter i zakres; może być dokonywana ex post lub ex ante, może też przybierać formę wspólnej polityki zagranicznej. Koordynacja ex post polega na wymianie informacji między zainteresowanymi krajami na temat kierunków zagranicznej polityki handlowej; nosi nazwę konsultacji. Kraje, biorące udział w konsultacjach prowadzą swoją zagraniczną politykę autonomicznie; informacje uzyskane w trakcie konsultacji są wykorzystywane w celu zbliżenia kierunków tej polityki. Koordynacja ex ante wyraża się w dopasowaniu kierunków zagranicznej polityki handlowej, nosi nazwę właściwej koordynacji. W tym przypadku międzynarodowa polityka handlowa jest efektem uzgodnień między krajami prowadzącymi zagraniczną politykę ekonomiczną. Zakres tych uzgodnień może być zdeterminowany geograficznie, problemowo, bądź czasowo. Wyrazem ujęcia geograficznego jest dobór krajów zainteresowanych prowadzeniem polityki międzynarodowej. Wyrazem ujęcia problemowego jest zakres tematyczny bądź branżowy międzynarodowej polityki handlowej. Ujęcie czasowe zaś wyraża horyzont międzynarodowej polityki ekonomicznej.Najdalej zaś idącą formą koordynacji celów, środków i narzędzi zagranicznej polityki handlowej jest wspólna międzynarodowa polityka handlowa. Przez pojęcie celów międzynarodowej polityki handlowej rozumiemy priorytety w stosunkach gospodarczych z zagranica w skali grupy krajów, regionu bądź w skali globalnej.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy zobacz wszystkie
16.9.2014 (17:31)

kijowe nic z tego nie wiadomoSerwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.