profil

Strategie rozwoju przedsiębiorstwa

drukuj
satysfakcja 54 % 90 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Wstęp

Przedsiębiorstwo wkraczając w przyszłość powinno wiedzieć, jakie cele i w jaki sposób osiągnąć, jakie ma szanse powodzenia i z jakimi musi się liczyć trudnościami w ich realizacji. Jego kierownictwo powinno, więc odpowiednio zaprogramować zadania i działania-obecne i przyszłe, czyli opracować koncepcję właściwego rozwoju przedsiębiorstwa i jego przyszłej pozycji względem otoczenia, stosując podejście strategiczne. Taka koncepcja rozwoju firmy nazywa się strategią.

POJĘCIE STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA
Uwarunkowania rynkowe, a także ryzyko występujące w działalności gospodarczej skłaniać powinno przedsiębiorstwa do reorientacji systemu zarządzania w kierunku podejścia strategicznego, poszukiwania i formułowania strategii umożliwiającej realizację określonych celów, a także dostosowanie się do dynamicznych warunków działalności.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy