profil

Tłumaczenie tekstu "De lingua Latina" (Porta Latina)

drukuj
satysfakcja 91 % 180 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

"De lingua Latina"- "O języku łacińskim"

Polonia, patria nostra, in Europa sita Est. Incolis Poloniae historia Europae antiqua nota esse debet. Ex historia terrarum antiquarum multa haurimus, e.g. litteris Latinis scribimus. In Europam antiquam incoale Italiae linguam Latinam portant. Incolae Italiae, Galliae, Hispaniae, Daciae et Africae unam linguam Latinam adhibent. Sed postea Europam divisam esse scimus. Etiam lingua Latina in variis terris varias formas accipit. Mutatas igitur formas linguae Latinae in lingua, Hispanica, Lusitana, Dacoromanica, Italica videmus. Cum linguam Latinam discimus, multas linguas Romanicas cognoscimus.

Polska, ojczyzna nasza, w Europie położona jest. Mieszkańcom Polski historia starożytna Europy znana być powinna. Z historii kraju starożytnego wiele czerpiemy, np. alfabet łaciński piszemy. Do Europy starożytnej mieszkańcy Włoch język łaciński przynieśli. Mieszkańcy Włoch, Galowie, Hiszpanie, Dacjanie i Afrykanie jedynie język łaciński stosowali. Wiemy, że później Europa została podzielona. Jednak język łaciński w różnych krajach, różne formy przyjął. Widzimy więc, że język łaciński zmieniał formy w język francuski, hiszpański, portugalski, rumuński, włoski. Gdy języka łacińskiego się uczymy, poznajemy wiele języków romańskich.


Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
5.6.2011 (16:03)

Skoro to jest dosłowne tłumaczenie to pozwolę sobie na poprawki: terrarum antiquarum to pluralis, więc ziem starożytnch;litteris Latinis to abl.plur. zatem :piszemy literami łacinskimi; w odniesieniu do antyku nie używamy nazwy Włochy.Italiae,Galiae ,Daciae,Africae-to nazwy krain a nie narodowosci ,więc mieszkancy Italii,Galii,Dacji,Afryki itd.Etiam- tu raczej w znaczeniu -także .Zdanie :Mutatas igitur formas powinno brzmieć:Widzimy zatem zmienione formy języka łacińskiego w języku hiszpański , portugalskim, rumuńskim, włoskim.No i wszystkie orzeczenia są w praesens.

9.9.2009 (20:43)

fajnie jakbyś miała też reszte tłumaczeń ^^