profil

Zaburzenia osobowości

drukuj
satysfakcja 88 % 31 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

Zaburzenia osobowości Nr jednostki chorobowej wg WHO ICD -10 Zbiór zaburzeń psychicznych ma charakter epidemiologiczny , co 10 człowiek populacji na świecie, może być, miał lub będzie dotknięty jednym z zaburzeń psychicznych Pojęcie i rodzaje zaburzeń osobowości Zaburzenia osobowości: to trwały dysfunkcjonalny wzorzec wewnętrznych doświadczeń i zachowań , który w znaczącym stopniu odbiega od oczekiwań występujących w kulturze społecznej , w której żyje dana osoba Kryteria diagnostyczne zaburzeń osobowości: -Wzorzec ten ujawnia się w co najmniej dwóch spośród następujących sfer / poznawczej, emocjonalnej, interpersonalnej, kontrolno- impulsywnej -Ów wzorzec jest sztywny i przejawia się wielokrotnie w różnych sytuacjach -Wzorzec ten prowadzi do istotnego zakłócenia w funkcjonowaniu rodzinnym, zawodowym, środowiskowym itp. -Jest stały, jego przejawianie uwidacznia się w okresie dorastania lub wczesnej dorosłości -Wzorzec ten nie jest wywołany zaburzeniami somatycznymi / cielesnymi, lub używaniem różnorodnych substancji chemicznych / narkotyków, alkoholu/ 3 wiązki zaburzeń osobowości: Wiązka „A” / Nadmierna dziwaczność i ekscentryczność w zachowaniu / -Osobowość paranoiczna -Osobowość schizotypowa -Schizoidalna Wiązka „B” cechuje się dramatycznością zachowania, lekceważeniem konsekwencji i nadmierną emocjonalnością -Osobowość narcystyczna -Osobowość histrioniczna -Osobowość Socjopatyczna / antyspołeczna/ -Osobowość Borderline - osobowość z pogranicza nerwicy i psychozy Wiązka „C” cechy: utrwalony lęk, napięcie , częste przerażenie -Osobowość unikająca -Osobowość biernozależna -Osobowość obsesyjno- kompulsyjna Poza tymi wyróżnia się zaburzenia mieszane osobowości , którego w syndromie występują zaburzenia z kilku zaburzeń osobowości . Większość ludzi z zaburzeniami osobowości nie trafia do oddziałów terapeutycznych . Osoby z zaburzeniem osobowości nie odczuwają żadnego zaburzenia, ale osoby postronne odczuwają. Zaburzeniom osobowości towarzyszą zaburzenia lękowe, bo mają podobny patomechanizm ale odmienne objawy. Charakterystyka ważniejszych zaburzeń: Wiązka „A” Osobowość schizotypowa Objawy: -Trudności w tworzeniu i utrzymywaniu bliskich związków interpersonalnych -Myśli ksobne -Myślenie magiczne -Niezwykłe doświadczenia percepcyjne -Różnorodne manieryzmy -Podejrzliwość lub paranoiczność -Wygląd dziwaczny -Brak osób bliskich , przyjaciół -Odczuwanie silnego niepokoju w sytuacjach społecznych, w obecności innych ludzi Osobowość schizoidalna -Wzorzec zachowania oparty na wycofaniu z relacji społecznych połączony ze słabą lub brakiem ekspresji emocjonalnej w sytuacjach interpersonalnych -Brak pragnienia i przyjemności w kontaktach z innymi ludźmi -Samotność wielopłaszczyznowa -Czerpanie przyjemności o charakterze zredukowanym / źródłem przyjemności dla tego typu osób jest

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: zaburzenia_osobowości__.doc
(0) Brak komentarzy
Typ pracy


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.