profil

Konspekt zajęć ruchowych

drukuj
satysfakcja 66 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ RUCHOWYCH

TEMAT ZAJĘĆ: GRY I ZABAWY DLA KAŻDEGO

1.CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ
A. Sprawności motorycznej
uczeń:
- wzmocni siłę mięśni klatki piersiowej
- zwiększy wytrzymałość i wydolność organizmu
- poprawi koordynację ruchową
- pogłębi oddychanie torem brzusznym
- zwiększy pojemność życiową i wentylację płuc
- poprawi ruchomość i kształt klatki piersiowej
B. Umiejętności
uczeń potrafi:
- współpracować z rówieśnikami
- rywalizować
-

-
- zachować prawidłową postawę ciała w czasie ćwiczeń oddechowych
C. Wiadomości
I Aspekt poznawczy
- poznaje różne sposoby odpoczynku
- zna aspekty zdrowotne ćwiczeń oddechowych
- umie dostrzec zagrożenia dla zdrowia
- poznaje wiadomości z zakresu stosowania ćwiczeń zdrowotnych
- zna przepisy gier i zabaw
- zna prawidłowe wykonywanie wdechów i wydechów w czasie ćwiczeń
- zna kilka ćwiczeń pogłębiających wdech
2.USAMODZIELNIENIE UCZNIA:
I Aspekt utylitarny
- aktywnie uczestniczy w zabawie
- uczestniczy w organizacji zabawy
- sędziuje i ocenia zadania
- rozwija i podnosi aktywność ruchową poprzez różnego rodzaju formy rekreacji , turystyki
- wykształcenie potrzeby czynnego i bezpiecznego wypoczynku w formie indywidualnej
i w grupie

GRUPA: DZIEWCZETA
MIEJSCE: SALA GIMNASTYCZNA
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 MIN.
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 22 OSOBY
PRZYBORY I PRZYRZĄDY: BRAMKA, KIJE DO HOKEJA, MAŁA PIŁKA,
PIŁKA DO SIATKÓWKI, SZRFY, WORECZKI, KOSZE, GAZETY,
PACHOŁKI

CZĘŚĆ
LEKCJI
TOK LEKCJI

TREŚĆ LEKCJI

CZAS

WSKAZÓWKI
ORGANIZACYJNO - METODYCZNE
1. 2. 3. 4. 5.

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Czynności organizacyjno- porządkowe.

2. Omówienie zadań lekcji

3. Motywacja do ćwiczeń fizycz -
nych.

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Pająk i muchy”. Zbiórka, raport, sprawdzenie strojów. Rozdanie kolorowych szarf dla zespołów.Przedstawienie dzieciom nowej zabawy, której będą się uczyły na dzisiejszej lekcji „Obrona twierdzy” oraz znanej już zabawy „Lis i zające”. Doskonalić także będziemy inne zabawy.

Poznanie powyższych zabaw przyda się wam w czasie spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych. Nauczycie się także współpracy w swoich zespołach. Doskonalić będziecie sprawność fizyczną.

Dzieci biegają w luźnej gromadce , bzykaniem naśladują odgłosy much.Na umówiony sygnał i zapowiedź -–pająk-zastygają w bezruchu.Wówczas wcześniej wskazane dziecko , będące pająkiem „ wyrusza na łowy” i wskazuje dziecko , które się poruszyło.Wskazane odpada z zabawy.
1’30”

1’

30”

3’ Ustawienie w dwuszeregu

Siad skrzyżny w dwuszeregu. Zwrócenie uwagi na proste plecy i poprawną sylwetkę.
Ustawienie w dwuszeregu.

Dzieci obserwują nauczyciela. Na widok podniesionej czerwonej szarfy zatrzymują się, natomiast widząc zieloną biegają dalej.
1. 2. 3. 4. 5.

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 5. Ćwiczenia kształtujące RR, NN i T 1. Ćwiczenia RR:
Marsz dookoła sali z wysokim unoszeniem kolan – przekładanie kółka ringo z ręki do ręki – dołem – w bok – w górę, krążenie RR w przód i w tył, krążenie na zmianę LR i PR.
2. Ćwiczenia NN:
Przeskoki nad ringo w przód i w tył, przeskoki w bok. Ringo w PR wymach PN w przód w górę, przełożenie pod nogą do LR, wymach LN, przełożenie do PR.
3. Ćwiczenia T:
Rozkrok – skrętoskłony w prawą i lewą stronę z dotknięciem ringo do podłogi. Pajac zgina się w pasie – ringo oburącz, szybki skłon do podłoża, szybki powrót do postawy.
Ringo na głowie – kto usiądzie na podłodze tak, by ringo nie spadło, siad prosty – RR z tyłu oparte o podłoże, palce obciągnięte, uniesienie NN tak aby ringo nie spadło z nóg. Leżenie tyłem – w LR ringo wyprost RR do pionu, wymach PN do pionu, dotknięcie do ringo. RR w przód, odchylanie tułowia w tył z przekładaniem ringo. 2’

2’

2’

Ringo leży na ziemi.

Uczniowie, którzy nie radzą sobie z tym ćwiczeniem wykonują przysiad podparty.
Przejście z leżenia tyłem przez obrót RR w górę przez prawy bok.

II CZĘŚĆ GŁÓWNA 6. Znana zabawa orientacyjno – porządkowa.”Tworzenie kół”

7. Znana zabawa z mocowaniem. Wąż”

8. Znana zabawa na czworakach.”Kulawe lisy” Dzieci biegają w luźnej gromadce .Na umówiony sygnał ustawiają się w szeregu , po drugiej zapowiedzi – tworzą koła , następnie ustawiają się we wcześniej wskazanym miejscu

Uczniowie ustawieni w rzędzie trzymają się mocno za biodra. Pierwszy w rzędzie jest głową, ostatni ogonem węża. Na sygnał prowadzącego głowa goni ogon starając się go złapać.

Ustawienie: uczniowie w dwócz rzędach .Pierwsi w rzędach w podporze na linii startu , jedna noga „skaleczona” podniesiona do góry.
Przebieg zabawy:Na umówiony znak , podskokami na rękach i jednej zdrowej nodze pierwsi zdążają na mętę.Gdy staną na mecie i przekroczą chorągiewkę , wówczas wybiegają kolejne kulawe lisy.Wygrywa rząd , którego uczestnicy pierwsi przebiegli metę , przy czym w trakcie biegu nie zmieniali nogi. 3’

3’

4’ Grupują się według koloru szarf.

W zabawie biorą udział na przemian chłopcy i dziewczynki. Pozostali dopingują.

1. 2. 3. 4. 5.


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy