profil

Konspekt zajęć ruchowych

drukuj
satysfakcja 66 % 38 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

KONSPEKT ZAJĘĆ RUCHOWYCH

TEMAT ZAJĘĆ: GRY I ZABAWY DLA KAŻDEGO

1.CELE GŁÓWNE ZAJĘĆ
A. Sprawności motorycznej
uczeń:
- wzmocni siłę mięśni klatki piersiowej
- zwiększy wytrzymałość i wydolność organizmu
- poprawi koordynację ruchową
- pogłębi oddychanie torem brzusznym
- zwiększy pojemność życiową i wentylację płuc
- poprawi ruchomość i kształt klatki piersiowej
B. Umiejętności
uczeń potrafi:
- współpracować z rówieśnikami
- rywalizować
-

-
- zachować prawidłową postawę ciała w czasie ćwiczeń oddechowych
C. Wiadomości
I Aspekt poznawczy
- poznaje różne sposoby odpoczynku
- zna aspekty zdrowotne ćwiczeń oddechowych
- umie dostrzec zagrożenia dla zdrowia
- poznaje wiadomości z zakresu stosowania ćwiczeń zdrowotnych
- zna przepisy gier i zabaw
- zna prawidłowe wykonywanie wdechów i wydechów w czasie ćwiczeń
- zna kilka ćwiczeń pogłębiających wdech
2.USAMODZIELNIENIE UCZNIA:
I Aspekt utylitarny
- aktywnie uczestniczy w zabawie
- uczestniczy w organizacji zabawy
- sędziuje i ocenia zadania
- rozwija i podnosi aktywność ruchową poprzez różnego rodzaju formy rekreacji , turystyki
- wykształcenie potrzeby czynnego i bezpiecznego wypoczynku w formie indywidualnej
i w grupie

GRUPA: DZIEWCZETA
MIEJSCE: SALA GIMNASTYCZNA
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 45 MIN.
LICZBA ĆWICZĄCYCH: 22 OSOBY
PRZYBORY I PRZYRZĄDY: BRAMKA, KIJE DO HOKEJA, MAŁA PIŁKA,
PIŁKA DO SIATKÓWKI, SZRFY, WORECZKI, KOSZE, GAZETY,
PACHOŁKI

CZĘŚĆ
LEKCJI
TOK LEKCJI

TREŚĆ LEKCJI

CZAS

WSKAZÓWKI
ORGANIZACYJNO - METODYCZNE
1. 2. 3. 4. 5.

I CZĘŚĆ WSTĘPNA 1. Czynności organizacyjno- porządkowe.

2. Omówienie zadań lekcji

3. Motywacja do ćwiczeń fizycz -
nych.

4. Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Pająk i muchy”. Zbiórka, raport, sprawdzenie strojów. Rozdanie kolorowych szarf dla zespołów.

Przedstawienie dzieciom nowej zabawy, której będą się uczyły na dzisiejszej lekcji „Obrona twierdzy” oraz znanej już zabawy „Lis i zające”. Doskonalić także będziemy inne zabawy.

Poznanie powyższych zabaw przyda się wam w czasie spędzania wolnego czasu po zajęciach lekcyjnych. Nauczycie się także współpracy w swoich zespołach. Doskonalić będziecie sprawność fizyczną.

Dzieci biegają w luźnej gromadce , bzykaniem naśladują odgłosy much.Na umówiony sygnał i zapowiedź -–pająk-zastygają w bezruchu.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy