profil

Sole - chemia

drukuj
satysfakcja 58 % 478 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

HCl, H2S, HBr, HJ, HF, H2SO4, H2SO3, H2CO3,H3PO4, H3PO3, HNO3, HNO2, HClO4, HClO3, HClO2

Sole – związki chemiczne, które zawierają kationy metalu(lub aniony amonu)oraz aniony reszty kwasowej.

nazwy soli kw. beztlenowych mają końcówkę –ek, a kw. tlenowych –an.

Dysocjacja jonowa soli – rozpad kryształków soli na kationy metalu i aniony reszt kwasowych pod wpływem cząsteczek wody MmnRnm->mMn++nRm-

Hydroliza soli-reakcja jonów soli z wodą.

Elektrolit mocny prawie w 100% dysocjuje na jony.

Elektrolity mocne to: kwasy solny HCl, siarkowy(VI)H2SO4 , azotowy(V)HNO3, chlorowy(VII)HClO4, wodorotlenki litowców i berylowców bez berylu i magnezu i sole rozpuszczalne w wodzie.

Mocny kwas + mocna zasada-hydroliza nie zachodzi odczyn obojętny.
Słaby kwas+ mocna zasada hydroliza zachodzi hydroliza anionowa odczyn zasadowy.
Mocny kwas+ słaba zasada- hydroliza zachodzi hydroliza kationowa odczyn kwasowy.
Słaby kwas+ słaba zasada- hydroliza zachodzi hydroliza kation-anion odczyn obojętny.

Elektrolit słaby- liczba cząsteczek zdysocjowanych na jony w roztworze jest niewielka.

Elektroliza –całokształt procesów przebiegających na elektrodach pod wpływem prądu stałego.
W zależności od rodzajów substancji poddawanej elektrolizie na elektrodach wydzielają się różne produkty.

Katoda- elektroda ujemna w procesie elektrolizy.
Anoda-elektroda dodatnia w procesie elektrolizy.

I etap: dysocjacja(CuCl2-> Cu2++2Cl-).
II etap: wędrówka jonów K(-)A(+).
III etap: reakcja w elektrodach: K(-):Cu2++2e--> Cu0 ,A(+): 2Cl—2e-->Cl02

Reakcja zobojętniania- reakcja między kationami wodoru (H+)a anionami wodorotlenkowymi(OH-), produktem jest obojętna cząsteczka wody.

Metale szlachetne-metale mniej aktywne od wodoru; nie wypierają wodoru z wody i roztworu kwasów

Metale aktywne to metale bardziej aktywne od wodoru: Pb, Sn, Ni, Fe, Zn, Al, Mg, Ca, Na, K

1.kwas+zasada(wodorotlenek)->sól+ woda.
2.metal aktywny+ kwas-> sól +wodór|
3.tlenek metalu+ kwas-> sól+ woda(nie wszystkie metale reagują z kwasami, tworząc sole ale wszystkie tlenki metali, reagując z kwasami tworzą sole)
4.wodorotlenek+ tlenek kwasowy-> sól+ woda
5.tlenek metalu+ tlenek kwasowy-> sól
6.metal+ niemetal-> sól
7.sól I+ kwas I-> sól II+ kwas II
8.sól I+ sól II-> sól III+ sól IV|
9.sól I+ zasada I-> sól II |+ zasada II


Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
Podobne tematy:
chemia ściąga Sole Sól budowa soli właściwości soli Dysocjacja jonowa soli elektrolit elektroliza zasad WSZYSTKIE
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału