profil

Sole - otrzymywanie, zastsowanie oraz właściwości fizyczne i chemiczne

drukuj
satysfakcja 51 % 91 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Azotan srebra

Azotan(V) srebra(I), AgNO3 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i srebra. Związek ten został odkryty przez Alberta Wielkiego.
Otrzymuje się go w reakcji stężonego kwasu azotowego z metalicznym srebrem zgodnie z zapisem:
3Ag + 4HNO3 → 3AgNO3 + NO↑ + 2H2O
Własności fizyczne
• bezbarwny, krystaliczny
• stała gęstość - 4,35 g/cm³
• dobrze rozpuszczalna w wodzie, alkoholach, acetonie, pirydynie
• temperatura topnienia 212°C
• działa żrąco na skórę
Właściwości chemiczne
• łatwo ulega redukcji do metalicznego srebra
• odczyn roztworu jest lekko kwaśny.
Zastosowanie
• w chemii analitycznej
• do srebrzenia luster
• do produkcji materiałów wybuchowych
• jako środek odkażający
• do uzdatniania wody
Azotan(V) sodu

Azotan (V) sodu, NaNO3 - nieorganiczny związek chemiczny z grupy azotanów, sól kwasu azotowego i sodu. Nazwa nitronatryt jest utworzona od składu chemicznego minerału: łac. nitrogenium = azot, a natrium = sód. Natomiast określenie saletra pochodzi łac. sal petrae = sól skalna.
Otrzymuje się go działając kwasem azotowym(V) na węglan sodu:
Na2CO3 + 2HNO3 → 2NaNO3 + H2O + CO2↑
Własności fizyczne
• biała lub bezbarwna substancja krystaliczna
• temperatura topnienia 307°C
• rozkłada się po podgrzaniu do 380°C
• dobrze rozpuszczalny w wodzie
Właściwości chemiczne
• ma właściwości utleniające
• podczas ogrzewania, powyżej temperatury topnienia rozkłada się na azotyn sodowy i tlen: 2 NaNO3 = 2 NaNO2 + O2
Zastosowanie
• jako nawóz azotowy
• przed wynalezieniem przemysłowych metod wiązania azotu z powietrza azotan sodu był używany do uzyskiwania kwasu azotowego
• wciąż jest ważnym surowcem do produkcji azotanu potasu
• w przemyśle spożywczym do konserwowania mięsa
• w przemyśle szklarskim
• do produkcji materiałów wybuchowych odgrywając istotną rolę w produkcji nitrogliceryny
• jest minerałem chętnie zbieranym przez kolekcjonerów
• jest używany do produkcji farb, emalii i leków
• stosuje się go jako utleniacz w pirotechnice

Azotan(V) wapnia

Azotan(V) wapnia, Ca(NO3)2 - nieorganiczny związek chemiczny, sól kwasu azotowego i wapnia.
Azotan wapnia występuje w stanie naturalnym w niewielkich ilościach w pokładach m. in. w Norwegii, stąd nazwa "saletra norweska". Otrzymuje się go w wyniku działania kwasu azotowego na węglan wapnia:
2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2
Własności fizyczne
• bezbarwne kryształy
• bardzo dobrze rozpuszczalny w wodzie
• higroskopijny
• temperatura topnienia 561oC
Własności chemiczne:
• silnie higroskopijny
• ma właściwości utleniające
Zastosowanie
• używany jest przeważnie jako nawóz mineralny w postaci saletry, saletrzaku.

Załączniki:
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału