profil

satysfakcja 75 % 28 głosów

Prawo konstytucyjne - zagadnienia na egzamin

drukuj
Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

W 1952 w lipcu 22 konstytucja PRL również przewidywała odpowiedzialność konstytucyjną, zarówno doktryna jak i praktyka socjalistyczna zdecydowanie negowały instytucję takiej odpowiedzialności z oczywistych względów w takim totalitarnym państwie względów. W 1980 r stał się możliwym postulat do ustroju politycznego naszego państwa trybunału stanu co wiązało się z realizacją powszechnego żądania pociągnięcia do odpowiedzialności ówczesnej ekipy kierującej państwem. 119. Organizacja trybunału stanu Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu. Przewodniczącym Trybunału jest I Prezes Sądu Najwyższego. Wybór składu Trybunału dokonuje się na pierwszym posiedzeniu Sejmu i zachowuje on swoje kompetencje do czasu wyłonienia nowego składu. Kandydatury na członków trybunału może zgłaszać Marszałek sejmu lub grupa co najmniej 35 posłów. Osoby wybrane w skład Trybunału składają przed marszałkiem sejmu przyrzeczenie sędziowskie. Członkowie trybunału Stanu są w sprawowaniu funkcji sędziego niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom. Utrata zajmowanego stanowiska sędziego może nastąpić na wskutek: zrzeczenia się funkcji, trwałej utraty zdolności do wykonywania czynności lub skazania prawomocnym wyrokiem. Członkowi TS korzystają również z immunitetu formalnego zgodę na pociągnięcie ich do odpowiedzialności karnej lub na pozbawienie wolności wyraża w drodze uchwały TS bezwzględną większością głosów co najmniej 2/3. 120. Podmiotowy i przedmiotowy zakres odpowiedzialności przed TS str. 366 Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej wykazuje zróżnicowanie od podmiotu który taką odpowiedzialność ponosi. Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie konstytucji lub ustawy, popełnione z związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Chodzi tu o odpowiedzialność za popełnienie deliktu konstytucyjnego- czynu nie stanowiącego przestępstwa który spełnia 2 przesłanki: czyn polega na naruszeniu Konstytucji lub ustawy 2) popełnienie czynu jest związane z wykonywaniem urzędu: a) czyn zostaje popełniony w zakresie urzędowania danej osoby- czyli określona osoba działa w ramach zakresu kompetencji b) czyn zostaje popełniony w związku z zajmowanym stanowiskiem- zatem dana osoba podejmuje działania pozostające poza ramami przysługujących jej kompetencji. Aktualnie nowela wprowadziła nową formułę zgodnie z którą nawet nieumyślne naruszenie konstytucji lub ustawy może stać się przesłanką pociągnięcia do odpowiedzialności konstytucyjnej. Odpowiedzialność może być egzekwowana także po zakończeniu okresu pełnienia przez taką osobę konkretnego stanowiska. Art. 23 ust. 1 ustawy mówi że ściganie przez TS jest dozwolone w okresie 10 lat od popełnienia czynu.

Podobne tematy:
prawo konstytucyjne zagadnienia Pojęcie prawa konstytucyjnego Przedmiot prawa konstytucyjnego miejsce prawa konstytucyjnego demokratyczne państwo prawne zasady konstytucyjne Zasada suwerenności narodu suwerenność narodu Suwerenność WSZYSTKIE
Autor Zolza84
Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Nauki


Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.