profil

Pytania i odpowiedzi do kartkówki z Eucharystii

drukuj
satysfakcja 43 % 42 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Pytania od księdza:
1. Co to jest eucharystia?
2. Kiedy Chrystus ustanowił Eucharystię?
Ustanowienie przez Chrystusa Najświętszego Sakramentu miało miejsce w Wielki Czwartek, w czasie Ostatniej Wieczerzy. Wspomina o tym św. Paweł, a także św. Mateusz, Marek i Łukasz. Ten ostatni zaznacza, jak bardzo Chrystus pragnął uczestniczyć w uczcie paschalnej, aby ustanowić sakrament swojej obecności, sprawiający nasze najgłębsze zjednoczenie z Nim. Powiedział do apostołów: „Gorąco pragnąłem spożyć tę Paschę z wami, zanim będę cierpiał” (Łk 22,15).
3. W jaki sposób ją ustanowił?
Na ustanowienie Eucharystii Jezus Chrystus przygotował swoich uczni przez cudowne rozmnożenie chleba i przez mowę eucharystyczną, w której powiedział: "Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten chleb, będzie żył na wieki... Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne...trwa we Mnie, a ja w nim" (J 6, 51.54.56). Chrystus ustanowił Eucharystię podczas Ostatniej Wieczerzy (wielki czwartek) O ustanowieniu Najświętszego Sakramentu Ołtarza Pismo Święte opowiada:" oni wieczerzali, wziął Pan Jezus chleb, błogosławił, łamał i dawał Apostołom, mówiąc: Bierzcie i jedzcie, to jest ciało moje. A potem wziąwszy kielich z winem, błogosławił i dawał Apostołom mówiąc pijcie z tego wszyscy, albowiem to jest krew moja nowego Przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na Moja pamiątkę." (Łk 22, 19-20).
4. Jak jest nazywany ten sakrament?

a. Zgromadzenie Eucharystyczne
b. Komunia
c. Rzeczy święte
d. Wieczerza Pańska
e. Łamanie chleba
f. Pamiątka Męki i Zmartwychwstania Pana
g. Najświętsza Ofiara
h. Święta i Boska Liturgia
i. Celebrowanie Świętych Misteriów
j. Najświętszy Sakrament
k. Chleb aniołów
l. Chleb z nieba
m. Lekarstwo nieśmiertelności
n. Wiatyk
o. Msza święta

5. Jak przebiega celebracja eucharystii?
Komunię Św. udziela się podczas Mszy św. jak również podczas nabożeństw, jak również zanosi się ją chorym w domu i szpitalu. Można przyjąć w jednym dniu dwa razy komunie, byleby jeden raz było to na Mszy św. Kapłan ukazuje nam hostie i mówi „Ciało Chrystusa ”, odpowiadamy „Amen ”. U nas komunie podaje się do ust, w niektórych krajach podaje się hostie wiernym na rękę, a oni ją sami spożywają. Z reguły przyjmujemy komunię pod jedną postacią – chleba. Ale podczas niektórych Mszy można udzielać komunii pod dwiema postaciami np. podczas chrztu dorosłych, podczas święceń i prymicji, podczas zamkniętych rekolekcji dla grup, nowożeńcom i małżonkom obchodzącym swój jubileusz, chorym.
6. Co jest istotne i konieczne do sprawowania eucharystii?
Pszenny chleb i wino gronowe
7.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy