profil

Zmiany liczby ludności w Polsce i ich przyczyny oraz struktury biologiczna i zawodowa ludności

drukuj
satysfakcja 48 % 112 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Opinie

1. Zmiany liczby ludności: • 1938 r – 34,8 mln. (32 mln w przeliczeniu na obecne granice) • 1946 r – 23,9 mln • Nastąpił drastyczny spadek liczby ludności o 1/3 z powodu: o Eksterminacji (głównie straty w ludności cywilnej) -> 6mln o śmierci wielu żołnierzy na frontach II WŚ -> 650 tys o zmiany granic -> 6,5 mln o emigracji (nie zawsze dobrowolnej) -> 1,7 mln • 1970 r -32,7 mln (Polska odzyskała potencjał ludnościowy sprzed wojny) • 1998 r – 38 667 tys – największa liczba ludności w historii Polski • Po 1998 r – zaczął następować spadek liczby ludności • 2007 r – 38,1 mln 2. Ilość ludności Polski jest kształtowana przez przyrost naturalny, migracje mają tutaj mniejsze znaczenie. Najważniejszy jest wskaźnik urodzeń, który ostatnio ciągle spada. Wskaźnik zgonów nie ma większego znaczenia. • W latach 50-tych rodziło się około 800 tys dzieci rocznie -. Wyż kompensacyjny (wyż lat 50-tych na poziomie 19,3%0) • Niż demograficzny nastąpił około roku 1969 na poziomie 8,6%0 • Gdy społeczeństwo z wyżu wchodzi w dorosłość to jest niż • W latach 70-tych i 80-tych wskaźnik urodzeń zwiększył się do ok. 10,6%0 (echo wyżu lat 50-tych) 3. Przyrost naturalny jest zróżnicowany wewnętrznie: • Na przełomie XIX i XX wieku miała miejsce głęboka depresja urodzeń wynikająca z rozwoju nowoczesnego stylu życia i zawierania później małżeństw • W dużych aglomeracjach miejskich przyrost naturalny bywa ujemny (aglomeracje łódzka i warszawska oraz GOP) • Społeczeństwa religijne natomiast niewykształcone posiadają natomiast więcej dzieci (regiony dawnej Galicji, województwa: Podkarpackie, Małopolskie, Zachodniopomorskie, Warmińsko-mazurskie) 4. Struktura wieku ludności Polski: • Wyróżniamy trzy rodzaje wieku ludzie: przedprodukcyjny (0-18 lat), produkcyjny (18-65 lat) i poprodukcyjny (65 i więcej lat) • Wiek produkcyjny można ponadto podzielić na wiek mobilny (do 44 lat), oraz nie mobilny (od 45 lat) • Ludność w wieku mobilnym stanowi ok. 40%, a ludność w wieku przedprodukcyjnym ok. 20% • Społeczeństwo polskie jest społeczeństwem starzejącym się 5. Struktura płci: • Przewaga ilości kobiet nad ilością mężczyzn, obecnie na 100 mężczyzn przypada 107 kobiet (po II WŚ w 1945 r wskaźnik feminizacji wynosił aż 118 kobiet na 100 mężczyzn) o Średnia długość życia kobiet jest o 10 lat dłuższa o Emigracja kobiet  dużo kobiet jest w dużych miastach, gdzie można łatwiej znaleźć pracę w usługach (Warszawa)  mocno feminizowane są uzdrowiska i miasta turystyczne  mało kobiet jest natomiast w regionach uprzemysłowionych (Bełchatów – okręg przemysłowy) 6. Struktura wykształcenia: • Zaledwie 7% ludności polski ma wyższe wykształcenie, ale wskaźnik ten cały czas poprawia się • Największa liczba osób ma wykształcenie średnie do niedawna przeważała grupa mająca wykształcenie podstawowe 7. Struktura zawodowa: • Po wojnie zatrudnienie w przemyśle wzrastało kosztem rolnictwa (w latach 80-tych liczba osób pracujących w rolnictwie była największa) o Chłopo-robotnicy – chłopi pracujący np. w kopalniach, ale posiadający swoje gospodarstwa, popularni w PRL-u • Obecnie dużo ludzi pracuje w rolnictwie i przemyśle, ale największe zatrudnienie jest w usługach (wzrost zatrudnienia w usługach wzrósł po kryzysie roku 1989) o Kiedyś ludność pracującą w rolnictwie w usługach uznawano za pracującą w rolnictwie a teraz uznaje się za pracującą w usługach (spadek pozorny) o Po latach osiemdziesiątych polska zaczęła stawać się krajem postindustrialnym • Bezrobocie jest mierzone od 1990 roku: o W latach 1990-1993 wzrosło do 16%, w kolejnych latach zanotowało spadek, wzrost i duży spadek o obecnie wynosi 10,5% • Bezrobocie faktyczne (rzeczywiste) jest trudne do oceniania, z pewnością jest niższe niż zarejestrowane: o Ok. 500 tys – 1 mln osób pracuje na czarno w szarej strefie o Na wsi występuje bezrobocie ukryte polegające na tym, że pracę, którą może wykonać 1 osoba wykonuje kilka osób (800 tys – 1 mln) o Przyczyny bezrobocia:  Zamykanie Państwowych Gospodarstw Rolnych (woj. Kujawsko-pomorskie)  Likwidacja kopalń, zakładów przemysłowych (Wałbrzych, region dolnośląski)  Trudności w znalezieniu mieszkania i pracy wynikające z braku kwalifikacji


Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Geografia świata


miko2580 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 29.10.2014 (20:09)

Potrzebne są mi strony od 99-103 Geografia Ziemia i Ludzie 2 Ćwiczenia

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

izy930 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 29.10.2014 (18:26)

Rolnictwo Polski w Unii Europejskiej....

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

chocochoco000 rozwiązanych zadań
Geografia 10 pkt 28.10.2014 (17:33)

Jak obliczyć : Pn,Prz,Wu,Wz,Wpn,Wprz,Wg i jakie wzory? jutro mam z tych zadań kartkówkę i nic nie rozumiem..

Rozwiązań 0 z 2
punktów za rozwiązanie do 8 rozwiązań 0 z 2
Rozwiązuj

kooopereczek0 rozwiązanych zadań
Geografia 50 pkt 28.10.2014 (15:54)

pomocyyyyy

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

kooopereczek0 rozwiązanych zadań
Geografia 50 pkt 28.10.2014 (15:53)

pomocyyyyy

Rozwiązań 1 z 2
punktów za rozwiązanie do 38 rozwiązań 1 z 2
Rozwiązuj

Masz problem z zadaniem?

Tu znajdziesz pomoc!
Wyjaśnimy Ci krok po kroku jak
rozwiązać zadanie.

Zaloguj się lub załóż konto

Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym. Możesz dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w Serwis stosuje pliki cookies w celu świadczenia usług. Więcej szczegółów w polityce prywatności.