profil

Królowie elekcyjni

drukuj
satysfakcja 68 % 330 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

1. Wolna elekcja - był to system wyboru władcy. Pierwsze odbyła się po śmierci ostatniego króla z dynastii Jagiellonów Zygmunta. II Augusta. Nie pozostawił on po sobie potomka. Od momentu panowania Władysława Jagiełły władca obierany był w drodze elekcji ale tylko w obrębie dynastii Jagiellonów.
Po burzliwych obradach sejmu ustalono, że nowy król zostanie wybrany przez szlachtę. Była to tak zwana elekcja viritim w której każdy szlachcic miał prawo głosu. Termin wolnej elekcji ustalał sejm konwokacyjny który w okresie bezkrólewia zwoływał prymas.
2. Królowie elekcyjni panujący w Polsce:

- Henryk Walezy 1574-1575 –jego koronacja odbyła się 21 lutego 1574 roku w Krakowie. Już pierwsze decyzje nowego króla pokazały, że nie zamierza szanować swoich poddanych. Początkowo Henryk Walezy stwarzał pozory zainteresowanego polskimi sprawami to nie trwało to długo. Wielu Francuzów przybywało na dwór polski. 30 maja 1574 roku umiera król Francji Karol IX, dlatego nocą z 18 na 19 czerwca 1574 roku Henryk III Walezy ucieka potajemnie z Polski. Szlachta była wstrząśnięta! Okazało się, że po niespełna 5 miesiącach panowania uciekł pierwszy król wybrany na zasadach elekcji. 24 sierpnia 1574 roku na sejmie konwokacyjnym szlachta dała królowi wyznaczony termin powrotu do Polski. 12 maja 1575 roku upłynął ten termin, a król nie powrócił, dlatego zaplanowano datę nowej elekcji.
- Stefan Batory 1576-1586 –został wybrany podczas nowej wolnej elekcji, który pochodził z Siedmiogrodu. Bez mrugnięcia okiem przysiągł artykuły henrykowskie, a 1 maja 1576 poślubił Annę Jagiellonkę. Był bardzo skuteczny w wybieraniu wojska. Jemu zawdzięczamy powołanie piechoty wybranieckiej, dzięki której podbił Wielkie Łuki oraz Połock. Zmodernizował też artylerię i wojska inżynieryjskie. Był zwolennikiem silnych rządów przeciwnym magnaterii i samowoli szlacheckiej. Nie zawsze potrafił prowadzić dialog ze szlachtą. Sam król słabo interesował się polityką wewnętrzną, wyręczał go w tym kanclerz Jan Zamoyski. Był zwolennikiem tolerancji religijnej przestrzegał tych zasad. Był katolikiem. Zmarł 12 grudnia 1586 po 10 latach panowania.

- Zygmunt III Waza 1587-1632 –był fanatycznym katolikiem, swoimi działaniami zrażał do siebie zarówno protestanckich Szwedów, jak i polski obóz reformacyjny. Dążył do wzmocnienia władzy królewskiej i wprowadzenia w Polsce monarchii absolutnej na wzór hiszpański, co oczywiście nie przysporzyło mu popularności wśród szlachty. Otaczał się niewielką grupą faworytów, wśród których dominowali jezuici. W 1592 r. został królem Szwecji. Podjął tajne rokowania Habsburgami, którym za 400 tys. guldenów i pomoc w umocnieniu się na tronie szwedzkim chciał odstąpić koronę polską. Ujawnienie tych planów wywołało skandal, lecz nie wpłynęło na prowadzoną przez króla politykę.

Przydatna praca? Tak Nie
Wersja ściąga: królowie_elekcyjni.doc
Komentarze (5) Brak komentarzy
20.11.2011 (19:05)

praca mi się wogule nie przydała i są tylko 3królów elekcji

3.10.2011 (16:42)

super praca przydała się

8.5.2010 (08:33)

w końcu coś dobrego! :)

Typ pracy