profil

Uklad okresowy pierwiastków

drukuj
satysfakcja 65 % 42 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Układ okresowy pierwiastków zwany jest również Tablicą Mendelejewa. Dymitr Mendelejew, który żył w latach (1834 – 1907) był to rosyjski chemik, profesor chemii technicznej i nieorganicznej uniwersytetu w Petersburgu, członek Polskiej Akademii Umiejętności. Ten wybitny człowiek jest twórcą Prawa Okresowości w 1869r. Zaproponował graficzne zestawienie znanych ówcześnie pierwiastków. Prowadził też badania nad katalizą, ropą naftową i roztworami a także w dziedzinie meterologi. Opracował metodę produkcji prochu bezdymnego.
Stwierdza, że własności chemiczne i fizyczne ulegają cyklicznym zmianą od pierwiastków o niższych masach atomowych do pierwiastków o wyższych masach atomowych ,we współczesnym sformułowaniu prawa okresowości masa atomowa została zamieniona liczbą atomową. W tabeli układu okresowego przewidziane były miejsca dla prawdopodobnie istniejących, a nie odkrytych jeszcze pierwiastków. W kilku miejscach przestawiono kolejność pierwiastków, uznając podobieństwo właściwości pierwiastków w tej samej grupie za ważniejsze od ich masy atomowej (np. jod o masie 126,9 u został umieszczony za tellurem o masie 127,6 u aby zgodnie z właściwościami, znaleźć się w tej samej grupie, co fluor, chlor i brom. Mendelejew pozostawił miejsce np. przed glinem, dla eka – glinu lub krzemem dla eka – krzemu. Ponadto na podstawie ich położenia w swojej tabeli określił, jakie powinny być ich przybliżone masy atomowe i właściwości.

Układ okresowy pierwiastków podany przez Mendelejewa składał się z rzędów poziomych ”okresów” i pionowych „grup”, przy czym grupy tworzyły pierwiastki o zbliżonych własnościach. Puste miejsca zostały pozostawione dla odkrytych później. Część grup rozpoczyna się od okresu 1 lub 2. Są to tzw. GRUPY GŁÓWNE. Rozmieszczone są one z lewej i prawej strony układu okresowego i oznaczone są liczbami 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, tworzące bloki s i p, przy czym pierwiastki z 18 grupy to pierwiastki gazowe o całkowicie zapełnionej ostatniej powłoce elektronowej, nazywane gazami szlachetnymi.
Pierwiastki grup głównych – bloków s i p zajmują po lewej części tablicy Mendelejewa. W części środkowej znajdują się pierwiastki grup przejściowych czyli pierwiastki bloku d. Pierwiastki bloku f zostały wyodrębnione w dwa szeregi u dołu tablicy jako lantanowce i aktynowce. Nazwy grup głównych wywodzą się od nazw pierwiastka w grupie.

1 LITOWCE-Wodór i metale
2. BERYLOWCE-Metale należące do 2 grupy układu okresowego.
3. BOROWCE.
4. WĘGLOWCE-Główny pierwiastek tej grupy jest węgiel
5. AZOTOWCE-Głównym pierwiastkiem znajdującym się w tej grupie jest azot
6. TLENOWCE
Tlen – pierwszy pierwiastek z tej grupy występuje w stanie wolnym w powietrzu
7. FLUOROWCE
Żaden fluorowiec nie występuje w stanie wolnym
8.

Przydatna praca? Tak Nie
(0) Brak komentarzy