profil

„Metody poszukiwania pracy”

drukuj
satysfakcja 72 % 135 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Poszukiwanie pracy trzeba rozpocząć jak najwcześniej. Już przy wyborze kierunku studiów powinno się uwzględnić sytuację na rynku pracy w miejscu zamieszkania i okolicy. Wybór kierunku dalszego kształcenia powinien uwzględnić rynek pracy i preferować te specjalności, które zwiększają w przyszłości możliwość zatrudnienia. Ważne jest również studiowanie tej dziedziny, która budzi nasze zainteresowanie, by później pracować w zawodzie dającym satysfakcje.

AKTYWNE I PASYWNE METODY POSZUKIWANIA PRACY
Za aktywne metody poszukiwania pracy uznaje się te metody, w których sami docieramy do pracodawców i przedstawiamy im własną ofertę. Opierają się one na bezpośrednich kontaktach z potencjalnymi pracodawcami, zainicjowanych przez osoby poszukujące pracy. Przykładem takiej postawy może być sytuacja budowy dużego centrum handlowego. Warto już wcześniej, nie czekając na rozpoczęcie naboru pracowników, zainteresować się możliwością zatrudnienia w takim miejscu. Należy odszukać dane inwestorów i wysłać im własną ofertę z prośbą o zatrudnienie. Do aktywnych metod zaliczyć można również poszukiwanie pracy przez tak zwane kontakty nieformalne, czyli wśród znajomych lub rodziny. Mogą oni również polecić przyszłemu pracodawcy znajomego lub krewnego, poręczając tym samym za jego uczciwość, co zwiększa szanse na zatrudnienie.
Metody pasywne polegają na odpowiadaniu na oferty pracy przedstawiane przez pracodawcę. Ofert pracy najczęściej umieszczane są w prasie Internecie oraz urzędach pracy. Można również skorzystać z prywatnych agencji pośrednictwa pracy. W tym ceku należy zarejestrować w takim biurze, składając tam własną aplikację lub wypełniając gotowy formularz przygotowany przez agencję. Jednak skuteczność pasywnych metod szukania zatrudnienia jest z reguły mniejsza niż aktywne działania osób poszukujących pracy.

Analiza ogłoszeń prasowych:
Do ogłoszeń w prasie należy podchodzić krytycznie, ich analiza bowiem wymaga pewnych umiejętności.
Trzeba zwrócić uwagę na niepokojące informacje zawarte w ogłoszeniu. Nie można poważnie traktować anonsów, w których warunkiem uzyskania pracy jest wpłata określonej kwoty, lub jako kontaktowy numer telefonu podano płatną infolinię. Z dożą rezerwą należy się odnosić do ogłoszeń o bardzo atrakcyjnej treści, na przykład: „Wysokie zarobki, praca natychmiast…”. Takie ogłoszenie jest najczęściej mało rzetelne, może się za nim kryć konieczność wniesienia opłaty manipulacyjnej, zakupu informatora lub odbycia kosztownego szkolenia, co zresztą wcale nie gwarantuje zatrudnienia.
Ogłoszenia internetowe są mniej popularne od prasowych ze względu na wciąż jeszcze dość ograniczony dostęp.

Przydatna praca? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
7.10.2011 (17:39)

dobre :)

aby znaleźć prace nie wystarczy śledzić ogłoszenia i wysyłać CV drogą e-mail'ową, trzeba samemu wyjść z inicjatywą i zanieść swoje CV do różnych firm, nawet do tych, które nie dały ogłoszenia, że poszukują pracownika

www.szukanie-pracy.zlotemysli.pl/wp,7LatwaPraca/ - powodzenia :)