profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja74%
Angielski

Znaki interpunkcyjne (Punctuation marks)

Kropka (.) ( full stop ) Kropkę stawiamy: na końcu zdania, które nie jest zdaniem pytającym lub wykrzyknikowym: She went to the cinema . po cyfrach arabskich, rzymskich oraz po literach oznaczających kolejne elementy wyliczania. 1 . 2 . 3 . I . II . III . a . b . c . Kropki nie stawiamy: po tytułach książek, rozdziałów czy artykułów, nawet, jeśli są pełnymi zdaniami: Snow White, Little Red Riding Hood, Three Little Pigs...satysfakcja63%
Język polski

Duże litery, znaki interpunkcyjne, zasady pisowni

Duże litery piszemy na początku zdania, przy nazwach własnych (czyli imionach, nazwach państw, miast). Znaki interpunkcyjne: a) kropka (.) Kropkę wstawiamy na końcu zdania, po skrótach (np., itp., itd.) b) przecinek (,) stawiamy przed...satysfakcja77%
Język polski

Interpunkcja.

Kropka – kończy zdanie. Po kropce każdy wyraz piszemy wielką literą. Przecinek: - oddzielamy nim zdania współrzędne nie połączone spójnikiem - poprzedzamy spójniki: a, ale, lecz, więc, aby, żeby, że, ponieważ; oraz zaimki: który, kto, co, jaki,...satysfakcjab/d
Język angielski

Punctuation

1.Punctuation marks ! – exclamation mark ? – question mark . – full stop / period , – comma ; – semi-colon : – colon ’ – apostrophe ‘’ – single quotes / single quotation mark “” – double quotes / double...satysfakcjab/d
Język angielski

Modern developments in English

Although Received Pronunciation seems to be the most recognizable English accent, only small percentage of population actually uses it. It included the most influential and educated people in public life, whose speeches are usually prestigious....satysfakcja41%
Język polski

Inspekcja uprawy rolnej - to jest opowiadanie z wyrazami z "ó" i "u"

Inspekcja uprawy rolnej Podczas wiosny do sąsiedniej wioski przyjechał inspektor Jurek, by sprawdzić, jak wyrosły warzywa. Z wójtem Jakubem sprawdzili już dojrzałe ogórki na polu pana Józefa....satysfakcja79%
Język polski

Interpunkcja.

Interpunkcja w zdaniu - Gdzie postawić przecinek? znaki interpunkcyjne = znaki przestankowe 1. Spójniki współrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ",": -przeciwstawne: a, ale, lecz, jednak, zaś, jednakże, natomiast, przecież, mimo...satysfakcja67%
Język angielski

E-mails or letters?Which is better?

E-mails or letters-which are better? That question is the most interesting one, since the Internet was invented.E—mails are very modern way of communicating.It is used by millions of people all over the world. First argument for...