profil

Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja29%
Słownik motywów literackich

Bunt przeciwko Bogu

W poezji Bolesława Leśmiana odnajdziemy natomiast rysy niesłychanie oryginalne– buntu przeciwko Stwórcy. To bunt przeciwko śmierci materii, niedoskonałości świata, złu świata, obrzydliwości śmierci. Poeta mnoży pośrednie byty, które funkcjonują na granicy różnych światów, eksponuje elementy rozkładu. Niekiedy odważa się nawet mówić o niecałkowitym zmartwychwstaniu czy śmierci Boga: I gdy tak mówi – nicość właśnie Kłami połyska – zła i szczera – I jeszcze jedna gwiazda gaśnie – I jeszcze...

satysfakcja100%
Słownik motywów literackich

Chrystus zwycięski

Od takich obrazów już blisko do wizji Chrystusa triumfującego. Przedstawia go anonimowa pieśń staropolska, śpiewana do dziś w kościołach na Wielkanoc Chrystus zmartwychwstan jest . Niesie ona wiele optymizmu, gdyż nie tylko stwierdza, że Chrystus nie umarł, ale też zapowiada, że my zmartwychwstaniemy, by „z Panem Bogiem królować”. Obraz zwycięskiego Jezusa spotykamy też w dramacie romantycznym– w Nie-Boskiej komedii Zygmunta Krasińskiego. W ostatniej scenie po wygranej walce bezwzględny...satysfakcja32%
Język polski

„Charakterystyka śmierci”

Narodziny nie są początkiem; Śmierć nie jest końcem. Zhuangzi Śmierć - czym jest? To pytanie zadaje sobie człowiek od chwili, gdy zaczął być świadomym bytem. I ciągle nie uzyskuje na nie...satysfakcja50%
Język polski

Poddaj analizie rozdział pt. ,,Przebudzenie“ H.Hesse, Siddartha.

Każdy z nas, kiedy dorasta, zadaje sobie wiele pytań. Podobnie Siddartha bohater indyjskiej powieści Hermanna Hesse, nie może odnaleźć spokoju, ponieważ cały czas próbuje odnaleźć sens rzeczy. Pomimo, że dorasta on jako potomek rodu braminów,...satysfakcja29%
Religia

Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa.

Konspekt lekcji religii - 1 godz. lekcyjna Temat: Wierzymy w zmartwychwstanie Jezusa. CELE KATECHETYCZNE Staramy się otwierać serca dzieci na tę tajemnicę wiary, że Jezus przez śmierć i zmartwychwstanie zwyciężył śmierć, zło i grzech....satysfakcja66%
Język polski

Motyw śmierci

Jak powszechnie wiadomo śmierć towarzyszy człowiekowi od początku jego istnienia, zawsze odbierana jako coś negatywnego, powodującego cierpienie. Chrześcijaństwo traktuje ją jako „ianua vitae” (wrota życia), ucieczkę od ziemskiego cierpienia i...satysfakcja52%
Język polski

Jezus umarł, Jezus zmartwychwstał

Pojmanie i przybicie Jezusa do krzyża Jezus został pojmany przez Faryzeuszy. Jego nauki i to, że nazywał siebie Mesjaszem było dla nich bluźnierstwem. Szydzono z Niego. Założyli Mu koronę z cierni i biczowali Go. Jezus musiał...satysfakcja15%
Religia

Triduum.

Triduum jest to pojęcie dla wielu mało znane, a wręcz mylone z jakimś rodzajem choroby czy budowli. Ten budzący zdziwienie wśród wielu ludzi termin oznacza jeden z ważniejszych okresów w ciągu całego roku dla praktykującego chrześcijanina....