profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja57%
Historia

Daty

1445-wynalezienie druku przez Jana Gutenberga, 1492-Koronacja Jana Olbrachta, 1493-Ukształtowanie się sejmu walnego, 1501-koronacja Aleksandra I , 1505-Uchwalenie konstytucji nihil novi, 1507-1537-Renesansowa przebudowa walwelu, 1517-...satysfakcja37%
Historia

Daty polskie w XVIII wieku.

Daty polskie w XVIII wieku.satysfakcja62%


satysfakcja45%
Historia

Przydatne daty, postacie i pojęcia

w załącznikusatysfakcja44%
Historia

Dokładne daty- historia

daty dokładne... od starożytności po współcześność... na maturke jak znalazłsatysfakcja49%
Historia

Daty historyczne od 776 do 1940

Daty historia. Wszystko w załącznikach..