profil

Wybierz przedmiot
Prace 41
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Chemia

Promieniotwórczość

PROMIENIOTWÓRCZOŚĆ Promieniotwórczość jest to samorzutny rozpad (rozszczepienie) jąder atomów niektórych pierwiastków, które nazywamy pierwiastkami promieniotwórczymi. Izotopy niektórych pierwiastków nie są trwałe i ich jądra same rozpadają...