profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja57%
Chemia

Benzen, toluen, ksylen

1. Otrzymywanie i własności węglowodorów aromatycznych: Zarówno benzen toluen jak i ksylen należą do grupy związków zwanych węglowodorami aromatycznymi. Głównym źródłem, z którego otrzymujemy wiele węglowodorów aromatycznych i ich pochodnych,...satysfakcja53%
Chemia

Węglowodory aromatyczne

Węglowodory aromatyczne 1. Ogólne widomości Areny czyli węglowodory aromatyczna zawierają charakterystyczny pierścień aromatyczny, ewentualnie układ kilku połączonych ze sobą pierścieni o charakterze aromatycznym. Podstawniki zarówno alkilowe...satysfakcja34%
Chemia

Benzen, Metylobenzen (toluen)

Właściwości fizyczne benzenu: * bezbarwna ciecz * charakterystyczny zapach * nierozpuszczalny w wodzie Właściwości chemiczne benzenu: * spala się kopcącym płomieniem * pary benzenu tworzą z powietrzem mieszaninę wybuchową TOLUEN -...satysfakcja34%
Chemia

Związki aromatyczne

Inną grupą węglowodorów są węglowodory aromatyczne (areny), zawierające w cząsteczce sześcioczłonowy pierścień aromatyczny (lub układ skondensowanych pierścieni aromatycznych), do którego mogą być przyłączone podstawniki alkilowe lub arylowe....satysfakcja70%
Chemia

Omów metodę destylacji azeotropowej jako bezpośrednią metodę oznaczania zawartości wody scharakteryzuj rozpuszczalniki stosowane w tej metodzie.

Metoda destylacji azeotropowej zaliczana jest do bezpośrednich metod oznaczania zawartości wody. Polega ona na wydzieleniu wody z badanej próbki na drodze destylacji z cieczami niemieszającymi się z wodą, lecz tworzącymi z nią mieszaniny...satysfakcja82%
Chemia

Metody pozyskiwania i wykorzystania ważniejszy węglowodorów aromatycznych

Węglowodory aromatyczne. W praktyce pozyskuje się je trzema sposobami. Najstarszą metodą jest przeróbka węgla, przeróbka smoły, koksowanie węgla. Późniejszą metodą jest otrzymywanie aromatycznych z procesów petrochemicznych (kraking, reforming)....satysfakcja88%
Chemia

Właściwości fizyczne i chemiczne fulerenów

1.) Właściwości fizyczne fulerenów: - czarne ciała stałe o metalicznym połysku - posiadają własności nadprzewodzące i półprzewodniczące - trudno się rozpuszcza - miękkie żółte lub brązowe kryształki - nie rozpuszczają się w wodzie -...