profil

Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja23%
Pedagogika

Opis i analiza ćwiczenia wychowawczego.

OPIS I ANALIZA ĆWICZENIA WYCHOWAWCZEGO „NASZE BEZPIECZEŃSTWO – PIERWSZA POMOC” METODYKA PRACY WYCHOWAWCZO – OPIEKUŃCZEJ D. CZEKAN Każdy z nas może być osobą poszkodowaną lub też przyczynić się do ratowania życia innego. Dobrze byłoby,...satysfakcja75%
Biologia

Pierwsza Pomoc

O wypadek bardzo łatwo w każdym możliwym środowisku, jednak najczęstszymi ich ofiarami padają dzieci, gdyż ulegają one swojej ciekawości oraz nie mają takiej wyobraźni, by móc przewidzieć skutki swojego postępowania. Choć oczywiście poniższe...satysfakcja20%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Pierwsza pomoc.

to jest praca z PO (przysposobienie obronne) <BR>może dodasz to kategorię do prac! <BR> <BR>Pierwsza pomoc - jak najszybsze wyk. poszkodowanemu podst. zabiegów w razie uszkodzenia ciała, nagłego zachorowania. Cele „pp”:...satysfakcja72%
Pedagogika

Teoretyczne podstawy wychowania -ćwiczenia i wykłady

TEORETYCZNE PODSTAWY WYCHOWANIA 1.wiedza i jej rodzaje Wiedza to rezultat poznania, zdobywamy ją dzięki metodzie działalności poznawczej. Typy wiedzy: - potocznego ( wiedza potoczna) Cechy: subiektywna, niesystematyczna, spontaniczna,...satysfakcja80%
Pedagogika

Teoria wychowania- Ćwiczenia

I. Proces wychowania – pojęcie, zakres, struktura – warstwa aksjologiczna i warstwa operacyjna. Pojęcie wychowania. Na ogół wychowanie jest przyjmowane jako proces lub jako wynik czy produkt oddziaływań wychowawczych. Nas interesować...