profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Dydaktyka

Dydaktyka- sciąga

1. OMÓW PRZEDMIOT BADAŃ, FUNKCJE I ZADANIA DYDAKTYKI OGÓLNEJ Dydaktyka jako nauka o nauczaniu – uczeniu się to system poprawnie uzasadnionych twierdzeń i hipotez dotyczących procesu, zależności i prawidłowości nauczania – uczenia się oraz...satysfakcja67%
Język polski

Wesele- sciąga

w załącznikusatysfakcja57%
Informatyka

Baza danych - Sciąga

ściągawka jest w załącznikusatysfakcja50%
Biologia

Sciąga z Odżywiania

Pobierz gotową do wydrukowania ściąge z Odżywiania organizmów.satysfakcja23%
Język angielski

Question tag, So & Neither, Modalne - Can, may, must -sciąga

Jak wyżej. Gotowy do druku plik. Pozdr....satysfakcjab/d
Pedagogika

Metodyka pracy opiekunczo - wychowawczej - sciąga

Ściąga w załączniku