profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja50%
Niemiecki

Zdania przydawkowe (Attributsätze)

Zdania przydawkowe są zdaniami złożonymi podrzędnie i odpowiadają na pytania: was für ein?, was für eine?, was für…?, welcher?, welche?, welches? Spójnikami są zaimki względne der, die, das ( który, która, które… ), które rozpoczynają zdania przydawkowe: Der Polizist , der uns kontrolliert, ist mein Nachbar. ( Policjant, który nas kontroluje, jest moim sąsiadem .) Die Marksburg ist die einzige Höhenburg am Mittelrhein, die nie zerstört worden ist. ( Marksburg jest...satysfakcja71%
Język polski

Zdania złożone

Zdania złożone Zdania współrzędne Zdania współrzędne łączne (spójniki: i, oraz, a, ani, to - to, tudzież) _______ _ _ _ _ _______ Zdania współrzędne rozłączne (spójniki: albo, czy, lub, bądź) ______ ______ Zdania współrzędnie...satysfakcja50%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie oraz wypowiedzenia

ZDANIA ZŁOŻONE (składa się co najmniej z dwóch wypowiedzeń) 1). Współrzędnie (części składowe nie są od siebie zależne) Rodzaje zdań złożonych współrzędnie: a) łączne...satysfakcja52%
Język polski

Zdania złożone podrzędnie i współrzędnie

1). Zdania złożone podrzędnie: a) podmiotowe pytania: kto? co? np. Ten dostanie nagrodę, kto pierwszy zadzwoni. b) orzecznikowe pytania: kim jest? czym jest? jaki jest? jaka jest? jakie jest? np. Mróz był taki, że po Wiśle można było...satysfakcja46%
Język polski

Gramatyka - zdania złożone

Zdania złożone współrzędnie : Łączne : ( spójniki ) i , oraz , a , ani , ni , jak równierz ..........i............ zda. zł . współrzędnie . łącznie Przeciwstawne : Spójniki : ale, a , lecz , jednak , zaś ,...satysfakcja72%
Język polski

Zdania złożone współrzędnie i podrzędnie

1. Zdania złożone współrzędnie dzielą się na: - łączne; spójniki: i, oraz, ni, ani, jak, również, że; (_..._) - przeciwstawne; spójniki: ale, a, lecz, jednak, zaś, natomiast; (->...<-) - rozłączne; spójniki: albo, czy, lub, bądź;...