profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja45%
Historia

Zmiany społeczno - ekonomiczne w Polsce w latach 1944 - 1955

Gospodarka ziem, które weszły w skład nowej Polski, została w ogromnym stopniu zniszczona w czasie wojny. Według szacunku Biura Odszkodowań Wojennych przy Prezydium RM wielkość strat bezpośrednich i pośrednich wynosiła razem 258,4 mld zł. Szacunek...satysfakcja67%
Socjologia

Ewolucja ustroju politycznego republiki Bułgarii. Ludowa republika Bułgarii

1. ZARYS HISTORII PAŃSTWOWOŚCI BUŁGARSKIEJ Ziemie dzisiejszej Bułgarii zostały zasiedlone przez plemiona słowiańskie w V w. n.e.; w 681r. powstało państwo bułgarsko ? słowiańskie pod wodzą chana Asparucha, ze stolicą z Plisce. W 866r. Borys I...satysfakcja67%
Logistyka

Kierunki rozwoju europejskiego transportu na tle działalności społeczno-gospodarczej

CAŁOŚĆ PRACY (Z WYKRESAMI, TABELAMI) W ZAŁĄCZNIKU WSTĘP 5 1. MIEJSCE TRANSPORTU W GOSPODARCE NARODOWEJ 7 1.1. Typologia transportu 7 1.2. Miejsce transportu w Polskiej Klasyfikacji Działalności 13 1.3. Związki gospodarki narodowej z...