profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja32%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki można otrzymać następującymi sposobami: sposobami sposób I sposób metal woda ? wodorotlenek wodór II sposób Tlenek metalu woda ? wodorotlek Wodny roztwór wodorotlenku sodu nazywamy zasadą sodową. WODOROTLENEK SODU:...satysfakcja24%
Chemia

Ćwiczenia z chemii - sole dla II Gimnazjum

1. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(VI), kwasu węglowego, kwasu azotowego(V), kwasu fosforowego(V), kwasu siarkowodorowego, kwasu solnego. 2. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków: sodu, wapnia, glinu,...satysfakcja45%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenek sodu NaOH --------------- wzor sumaryczny Na--O--H ------------- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu...satysfakcja33%
Chemia

Wodorotlenki, tlenki, kwasy

wodorotlenki, tlenki, kwasysatysfakcja55%
Chemia

Tlenki, wodorotlenki, kwas, wodorki

!! Notatki wraz z tabelami w załączniku. !!satysfakcja30%
Chemia

Kwasy, Tlenki, Wodorotlenki

Kwasy, Tlenki, Wodorotlenki na poziomie podstawowym. Krótka definicja, otrzymywanie. Może przydać się do szybkiej powtórki. Praca w załączniku!satysfakcja33%
Chemia

Kwasy tlenowe i beztlenowe, Sole, Wodorotlenki, Stężeie procentowe i molowe, Wartiosciowosci.

Kwasy tlenowe i beztlenowe, Sole, Wodorotlenki, Stężeie procentowe i molowe, Wartiosciowosci.satysfakcja47%
Chemia

Tlenki,kwasy, sole , wodorotlenki i ich otrzymywanie.

Praca znajduje się w załączniku. Wrazie czego pisać na e-mail [email protected]