profil

Wybierz przedmiot
Prace 3
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja23%
Chemia

Ćwiczenia z chemii - sole dla II Gimnazjum

1. Napisz wzór sumaryczny i strukturalny kwasu siarkowego(VI), kwasu węglowego, kwasu azotowego(V), kwasu fosforowego(V), kwasu siarkowodorowego, kwasu solnego. 2. Napisz wzory sumaryczne i strukturalne wodorotlenków: sodu, wapnia, glinu,...satysfakcja34%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenki można otrzymać następującymi sposobami: sposobami sposób I sposób metal woda ? wodorotlenek wodór II sposób Tlenek metalu woda ? wodorotlek Wodny roztwór wodorotlenku sodu nazywamy zasadą sodową. WODOROTLENEK SODU:...satysfakcja48%
Chemia

Wodorotlenki

Wodorotlenek sodu NaOH --------------- wzor sumaryczny Na--O--H ------------- wzor strukturlny Grupa OH to grupa wodorotlenkowa jest zawsze jednowartosciowa. Wodorotlenki są to związki chemiczne zbudowane z jednego atomu...