profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja81%
Fizyka

Ruch

1.1 Pojęcie ruchu Ruchem nazywamy zmianę położenia ciała względem drugiego ciała. Układem odniesienia nazywamy ciało lub układ ciał, względem którego rozpatrujemy ruch innych ciał. Względność ruchu polega na tym, że nie ma ruchu...satysfakcja43%
Fizyka

Ruch i siły - ściąga na sprawdzian

Ruchem prosto liniowym jednostajnym nazywamy taki ruch którego torem jest linia prosta i czasie którego ciało w dowolnych ale jedynkowych odstępach czasu przebywa jednakowe drogi. Ruchem prosto liniowym jednostajnie przyspieszonym nazywamy taki...satysfakcja73%
Fizyka

Ruch jednostajny prostoliniowy

Ruch jednostajny prostoliniowy jest to ruch, w którym torem jest linia prosta, zaś przebyta droga jest proporcjonalna do czasu, w którym tę drogę przebyto. Stosunek drogi przebytej przez ciało do czasu, w jakim ciało tę drogę przebyło nazywamy...satysfakcja42%
Fizyka

Ruch cząsteczek - zadania

Oto kompletnie opracowane 2 zadania dotyczące tematyku ruchu cząsteczek.satysfakcja50%
Fizyka

Ruch

Zmiana położenia ciała względem układu odniesienia (ciało lub zespół ciał).satysfakcja20%
Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne, które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.satysfakcja32%
Fizyka

Ruch jest najbardziej powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Na przykładach uzasadnij tę teorię stworzoną przez Galileusza.

Ruch jest najbardziej powszechnym zjawiskiem w przyrodzie. Na przykładach uzasadnij tę teorię stworzoną przez Galileusza.