profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja23%
Fizyka

Referat o ruchu

Praca kontrolna z fizyki Ruch jednostajny po okręgu -przyspieszenie dośrodkowe -okres -Częstotliwość Prędkość kątową -rysunki ,wzorysatysfakcja60%
Fizyka

Światło referat

1. Wstęp Światło widzialne, czy promieniowanie optyczne to część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia.Dla człowieka promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal...satysfakcja80%
Biologia

Referat o glonach

Temat: Znaczenie glonów w przyrodzie, gospodarce człowieka i medycynie. Różny stopień organizacji komórkowej glonów. Znaczenie glonów. Glony przyjmują różnorodne formy. Niemal wszystkie postacie spotykamy u bardzo licznej gromady glonów - u...satysfakcja75%
Historia

Walka o Górny Śląsk - referat

Walki między Polską a Niemcami o Górny Śląsk trwały od wielu lat. Choć obszar ten od XIV w. nie był na ziemiach polskich, mieszkało na nim wielu Polaków. Dlatego, zgodnie z decyzjami wersalskimi, miał zostać przeprowadzony plebiscyt, który...satysfakcja75%
Fizyka

Silniki cieplne - referat

Silnik cieplny jest to urządzenie wytwarzające energię mechaniczną oraz elektryczną z energii cieplnej. Czynnikiem pracującym w silniku cieplnym jest ciecz, która charakteryzuje się dużymi zmianami objętości właściwej wraz ze zmianą...satysfakcja55%
Fizyka

Ruch referat

Ruch, jedno z podstawowych pojęć fizyki. Oznacza przemieszczanie się elementów układu fizycznego względem układu odniesienia (ruch jest zawsze względny). Zjawisko ruchu rozpatruje się najczęściej w odniesieniu do inercjalnego układu odniesienia....