profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja72%
Biologia

Charakterystyka mszaków

Są to niewielkie rośliny lądowe, przystosowane do życia w siedliskach o dużej wilgotności. Występują na całej Ziemi. Nie posiadają korzeni, a tylko nitkowate chwytniki . Pokoleniem dominującym w ich cyklu życiowym jest gametofit (pokolenie haploidalne), natomiast sporofit (pokolenie diploidalne) jest znacznie mniejszy i całkowicie uzależniony od gametofitu. Gametofit na ogół ma postać ulistnionej łodyżki, choć u niektórych mszaków może przybierać postać plechowatą. Listki z reguły są...satysfakcja67%
Biologia

Mszaki

Mszaki są grupą roślin lądowych. Systematycznie gromadę mszaków podzielono na klasy: wątrobowce i mchy. W ich rozwoju występuje dominujący gametofit oraz mały sporofit. Wątrobowce - ok. 10 000 gatunków, przykładem jest porostnica wielokształtna,...satysfakcja29%
Biologia

Mszaki

Mszaki należą do organowców. Ich ciało jest wyrażnie zróżnicowane na organy takie, jak: korzeń,łodyga,liście,a wnętrze jego budują wyspecjalizowane zespoły komórek, czyli tkanki. Prymitywnymi organowcami są mszaki. Mówimy często,że jest to grupa...satysfakcja41%
Biologia

Rośliny to organizmy kosmopolityczne. Co umożliwiło im opanowanie różnych środowisk.

Rośliny to kosmopolityczne organizmy czyli gatunki rozprzestrzenione na wielu kontynentach i różnych strefach klimatycznych. Gatunki niektórych roślin nie da się zaobserwować we wszystkich zakątkach kuli ziemskiej, ponieważ większość...satysfakcja59%
Biologia

Mszaki (Bryophyta)

Życie powstało w środowisku wodnym. W wodach ukształtował się pierwsze (bardzo proste) formy roślin i zwierząt. Rośliny wodne czerpały substancje odżywcze ze wszechobecnej wody, która również utrzymywałą je na powierzchni lub w toni, tak że nie...satysfakcja34%
Biologia

Glony i mszaki

GLONY ich ciało ma charakter plechowy a plecha to wielokomórkowe lub komórczakowe ciało o różnym stopniu specjalizacji morfologicznej i anatomicznej . Środowisko i tryb życia : glony żyją przede wszystkim w wodzie i mokrym środowisku Budowa...satysfakcja72%
Biologia

Mszaki - notatka

Występowanie: - mury - lasy tropikalne - koła podbiegunowe - kamienie - pnie drzew Budowa mszaków: - korzenie to chwytniki; utrzymują rosliny w podłożu - łodygi to łodyżki - liście to listki; odpowiadają za proces fotosyntesy oraz...