profil

Wybierz przedmiot
Prace 5
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja58%
Język polski

Czcionka, czyli historia średniowiecznego spisku

Myślałam , że tegoroczne ferie zimowe będą najgorszymi w moim życiu. Nauczyciele zadali nam tyle prac domowych , że o odpoczynku nie mogło być mowy. Ilość ćwiczeń i zadań nie była jednak najgorsza , sen z powiek spędzała mi praca zadana przez...satysfakcja77%
Język polski

Jan Gutenberg

Urodzony około 1398r. w Moguncji (Niemcy). Wynalazca druku, mincerz (rzemieślnik zajmujący się biciem monet) moguncki. Zmarł około 1468r., w wieku około 70 lat. Zanim Gutenberg wynalazł sposób drukowania książek, najczęściej przepisywano je...satysfakcja53%
Fizyka

Ściąga z magnetyzmu

Ściąga na sprawdzian z magnetyzmu. (czcionka 5)satysfakcja50%
Biologia

Genetyka

Część materiału z genetyki - II rok AGR na AR (6 kolumn, czcionka 5, verdana, 1,5 strony A4)satysfakcja82%
Logistyka

Zarządzanie Produkcją i Usługami

Całość wykładu przedmiotu Zarządzanie Produkcją i Usługami na Logistyce na WSB. Wykład logicznie dzieli się na 2 części: - zarządzanie produkcją - Lean Production Materiały objemują cały wykład sformatowany czcionką 5pt w 3 kolumnach z...