profil

Wybierz przedmiot
Prace 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja59%
Geografia

Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie.

Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie. Rolnictwo jest podstawową i jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Wytwarza żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkuje surowce dla wielu gałęzi przemysłu. Oparcie...satysfakcja34%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo składa się: -uprawa roślin -hodowla roślin -sadownictwo -chów zwierząt -hodowla zwierząt -rybactwo śródlądowe -rybołówstwo warunki przyrodnicze a)klimat najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa mają obszary o klimacie wilgotnym...satysfakcja29%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów. Charakterystyczne dla Japonii, Danii, oraz Holandii. Rolnictwo ekstensywne - występuje w...satysfakcja50%
Geografia

Notatki z działu rolnictwo

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: -ukształtowanie terenu (poniżej 300m niziny, pow. wyżyny i góry; najlapsze dla rolnictwa są ołaskiem faliste niziny; ekspozycja stoków - ustawienie stoku w stosunku do kierunku padania promieni...