profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja60%
Geografia

Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie.

Produkcja roślinna i zwierzęca na świecie. Rolnictwo jest podstawową i jedną z najstarszych dziedzin działalności człowieka. Wytwarza żywność pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz produkuje surowce dla wielu gałęzi przemysłu. Oparcie...satysfakcja34%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo składa się: -uprawa roślin -hodowla roślin -sadownictwo -chów zwierząt -hodowla zwierząt -rybactwo śródlądowe -rybołówstwo warunki przyrodnicze a)klimat najlepsze warunki dla rozwoju rolnictwa mają obszary o klimacie wilgotnym...satysfakcjab/d
Geografia

Podstawy produkcji rolnej 7 luty 2005 rok

Zadania rolnictwa 1. Zadania podstawowe: - dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia - produkcja surowców dla przetwórstwa rolno – spożywczego i innych gałęzi przemysłu 2. Zadanie dodatkowe: - zatrudnienie i źródło utrzymania ludności...satysfakcja48%
Geografia

Charakterystyka polskiego rolnictwa

Człowiek swoim działaniem oddziałuje na środowisko przyrodnicze, zakłócając naturalną równowagę, a niekiedy doprowadzając do degradacji środowiska. Działalność rolnicza podobnie jak inne gałęzie przemysłu oddziałuje pozytywnie bądź negatywnie na...satysfakcja30%
Geografia

Rolnictwo

Rolnictwo intensywne - występuje w krajach wysoko rozwiniętych, charakteryzuje się korzystaniem z dużej ilości maszyn, a także dużymi nakładami kapitałów. Charakterystyczne dla Japonii, Danii, oraz Holandii. Rolnictwo ekstensywne - występuje w...satysfakcja34%
Geografia

Notatki z działu rolnictwo

Przyrodnicze warunki rozwoju rolnictwa: -ukształtowanie terenu (poniżej 300m niziny, pow. wyżyny i góry; najlapsze dla rolnictwa są ołaskiem faliste niziny; ekspozycja stoków - ustawienie stoku w stosunku do kierunku padania promieni...