profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja38%
Język polski

Wykresy

Aby poprawnie sporządzić wykres zdania złożonego, należy: *w analizowanym zdaniu podkreślić orzeczenia Krytyk obejrzał przedstawienie i napisał recenzję. ------------ ----------- Krytyk obejrzał...satysfakcja78%
Język polski

Gramatyka

1. Podmiot kto? co? 2. Orzeczenie co robi? co się z nim dzieje? w jakim jest stanie? 3. Dopełnienie (wszystkie przypadki oprócz mianownika). 4. Przydawka jaki? jaka? jakie? czyj? który? ile? czego? z czego? 5. Okolicznik: - Miejsca: dokąd?...satysfakcja72%
Mikroekonomia

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010

Wykresy-Najciekawsze wydarzenia ekonomiczno-finansowe 2008-2010satysfakcja60%
Bazy danych

Wykresy państw unii europejskiej

jest porównanie państw Unii Europejskiej,m wykresy.satysfakcja50%


satysfakcja58%


satysfakcja26%
Mikroekonomia

Mikroekonomia - wykresy

popyt sztywny popyt nieelastyczny popyt elastyczny popyt doskonale elastyczny użyteczność krańcowa (marginalna) użyteczność całkowita dobra komplementarne dobra substytucyjne dobra nabywane w momencie nienasycenia model pajęczyny...