profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0



satysfakcja57%
Socjologia

Zagadnienia z socjologii

Zagadnienia wstępne Pojęcie socjologii-nauka o życiu społecznym i człowieku jako istota społeczna, jest nauka, której przedmiotem jest ogół zjawisk i procesów związanych z tworzeniem, funkcjonowaniem, przekształcaniem, rozpadem różnych form życia...



satysfakcja43%
Socjologia

Ściąga z socjologii - pojęcia i zagadnienia

Wszystko czego potrzebujesz z socjologii.



satysfakcjab/d
Socjologia

Zagadnienia na egzamin

wszystkie zagadnienia z socjologii sa umieszczone w zalaczniku



satysfakcja77%
Pedagogika

Socjologia kultury zagadnienia egazminacyjne

Zagadnienia egzaminacyjne z socjologii kultury ok. 50 pytań na egzamin wg książki Mariana Golki.



satysfakcjab/d
Socjologia

Zapotrzebowanie na socjologię w USA.

Przedstawiam samodzielny esej zaliczeniowy z socjologii medycyny: Komu potrzebna jest socjologia medycyny? Jest to pytanie o jej funkcje, o odbiorców jej „produktów” a także o siły społeczne, które kreują zapotrzebowanie na jej diagnozy i...



satysfakcja78%
Socjologia

Podstawowe wiadomosci z socjologii

Podstawy socjologii Słowo “socjologia” pojawiło się po raz pierwszy w 1837r. za sprawą Francuza Auguste’a Comte’a, który napisał “Kurs filozofii pozytywnej”. “Socjo” (łac.) – łączyć, jednoczyć, rozwijać. Socjologia pojawiła się w odpowiedzi na...