profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja50%
Biologia

Więcej genów nieallelicznych

Więcej genów nieallelicznych wpływa na jedną cechę. Występuje wówczas współdziałanie genów. Istnieją trzy możliwości współdziałania genów. – Dopełnianie polega na wzajemnym uzupełnianiu się efektów działania genów , zwanych dopełniającymi . Przykładem jest dziedziczenie barwy kwiatów groszku pachnącego uwarunkowane przez dwa geny, z których jeden jest odpowiedzialny za syntezę substancji bezbarwnej, a drugi za syntezę enzymu przekształcającego bezbarwną substancję w ciemnoróżowy...satysfakcja25%
Biologia

Genetyka (I prawo Mendla itp.)

Pierwsze prawo Mendla. I etap: po skrzyżowaniu roślin o kwiatach białych z rośliną o kwiatach czerwonych Mendel otrzymał potomstwo które przypominało wyglądem tylko 1 z rodziców (wszystkie rośliny miały kwiaty czerw). Pierwsze pokolenie grochu...satysfakcja77%
Biologia

Genetyka - wszystkie terminy i zagadnienia.

Gen-fragment DNA kodujący jedno białko Allele-alternatywne postacie genu zajmujące ten sam locus w chromosomach hom. Homozygota-organizm diploidalny mające identyczne allele w obu chromosomach Genotyp-zestaw wszystkich alleli zawartcyh w DNA...satysfakcja71%
Medycyna

Dziedziczenie mendlowskie

Dziedziczenie mendlowskie Terminologia genetyczna Gen ? odcinek DNA o określonej sekwencji nukleotydowej odpowiedzialny za wytworzenie danego polipeptydu; zajmuje określone miejsce ? locus? w chromosomie i jest...satysfakcja69%
Biologia

Słownik z genetyki

Słownik z genetyki Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. Albinizm - brak pigmentacji,wynikający z...satysfakcja84%
Biologia

Słownik z genetyki.

Aberacja chromosomalna - nieprawidłowość w liczbie lub strukrurze chromosomu. <BR> <BR>Addycja(insercja) - wstawienie dodatkowego pojedynczego nukleotydu (albo kilku) do łańcucha DNA. <BR> <BR>Albinizm - brak...