profil

Wybierz przedmiot
Prace 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja23%
Chemia

Właściwości wody

Również charakterystyczną właściwością wody jest wzrost jej objętości w chwili zamarzania. Ze 100 ml wody powstaje 109 ml lodu, a więc gęstość lodu jest mniejsza niż wody. Proces zamiany wody w parę i ponowne przeprowadzenie pary w wodę przez...satysfakcja76%
Chemia

Właściwości wody

1.Jest przezroczysta 2.Bez kształtu 3.Nie ma zapachu 4.Bez smaku 5. jest substancją jodnorodną 6.Ma swoją gęstość 7.Ma określony ciężar 8.Woda jest dobrym rozpuszczalnym składnikiem 9.Woda paruje w każdej temperaturze 10.Woda występuje...satysfakcja46%
Chemia

Budowa i własności wody

W cząsteczce wody następuje przesunięcie elektronów w stronę atomu tlenu. Powoduje to, że atom tlenu ma pewien ładunek ujemny, a atomy wodoru odpowiadający mu ładunek dodatni. Ujemny ładunek atomu tlenu przyciąga dodatnio naładowane atomy wodoru...satysfakcja43%
Chemia

Znaczenie wody w przyrodzie i gospodarce

1. Ogólna charakterystyka i własności fizyczne wody Woda - H2O - tlenek wodoru; w warunkach normalnych (20OC, 1013 hPa) ciecz bezbarwna, bez smaku i zapachu, o temperaturze wrzenia 100OC, a topnienia 0OC. Woda występuje we wszystkich trzech...satysfakcja82%
Biologia

Talela z mikro- i makroelementami oraz właściwości fizykochemiczne wody

Praca znajduje sie w zalaczniku ponizej. ¯zycze Wam samych piatek ;P.satysfakcja73%
Chemia

Właściwości fizyczne i chemiczne wody

Właściwości wody fizyczne : -ciecz -bezbarwna -bezwonna -zmienia swoje stany skupienia -jest polarna chemiczne: -reaguje z metalami -jest rozpuszczalnikiem dla wielu związków organicznych -nie pali się -nie podtrzymuje spalania...satysfakcja50%
Biologia

Właściwości wody

- zawartość we krwi - 90% - woda należy do związków nieorganicznych - główny składnik organizmów - duże ciepło właściwe - zawartość we łzach - 98% - ma największą gęstość w temp. +4 stopni C - zawartość w glonach - 85% - rozpuszczalnik dla...satysfakcja59%
Chemia

Kwasy karboksylowe, Estry, Tłuszcze - właściwości chemiczne/fizyczne i zastosowanie.

Kwasy karboksylowe: 1. Właściwości fizyczne: *Małe cząsteczki kwasów bardzo dobrze mieszają się z wodą (grupa karboksylowa tworzy wiązanie wodorowe. Zanika to ze wzrostem łańcucha *Mają większe temp. Wrzenia niż alkany i alkohole – zawierające...satysfakcja62%
Biologia

Właściwości chemiczne niektórych pierwiastków

Właściwości chemiczne Wodór jest gazem palnym. Z tlenem i powietrzem tworzy mieszaniny wybuchowe. Otrzymywanie Wodór można otrzymać: 1. W reakcjach aktywnego metalu z kwasami 2. W procesie elektrolizy wody Najważniejsze...