profil

Wybierz przedmiot
Prace 8
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja13%
Fizyka

Własciwości ciał stałych i cieczy

Właściwości Ciał Stałych I Cieczy CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporząd-kowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech...satysfakcja36%
Fizyka

Stany skupienia materii w otaczającym nas świecie

Cała materia otaczającego nas świata występuje w trzech dobrze znanych stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym. Ciała stałe, na przykład kawałek stali, mają określony kształt, który pozostaje niezmienny w normalnej temperaturze. Ciecze, takie...satysfakcja39%
Fizyka

Trzy stany skupienia i ich właściwości. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów

Trzy stany skupienia i ich właściwości. Budowa ciał stałych, cieczy i gazów Treść w załączniku.satysfakcja41%
Fizyka

Opis ciał stałych,cieczy i gazów oraz pojęcia

Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością. Niektóre ciała stałe...satysfakcja65%
Chemia

Stan Skupienia

Stan skupienia - podstawowa forma, w jakiej występuje substancja, określająca jej podstawowe własności fizyczne.Wyróżniamy 3 stany skupienia: * stały(ciało stałe) - trudno zmienić objętość i kształt, * ciekły(ciecz) - trudno zmienić...satysfakcja16%
Fizyka

Właściwości ciał stałych i cieczy

Właściwości Ciał Stałych I Cieczy CIAŁO STAŁE- ciało wyróżniające się uporząd-kowanym układem atomów (cząsteczek), które tworzą trwałą strukturę, zwaną siecią krystaliczną; uporządkowanie polega na periodycznym powtarzaniu się w trzech...satysfakcja54%
Chemia

Ciecz-stany skupienia; zmiany cieplne zachodzące między trzema stanami skupienia.

Tematy mojej pracy to: 1.Trzy stany skupienia cieczy. 2. Zmiany cieplne zachodzące miedzy trzema stanami skupienia: a) topnienie b) krzepnięcie c) parowanie d) wrzenie e) skraplanie f) sublimacja g) resublimacja 3. Prawa rządzące...satysfakcja64%
Fizyka

Właściwości materii

1.Stany skupienia ciał. Przyroda, wszystko co nasz otacza, składa się z różnych substancji. Każda substancja ma swoje charakterystyczne właściwości. Substancje występują w 3 stanach skupienia: stałym, ciekłym i lotnym. Na Ziemi tylko woda...