profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja58%
Fizyka

Widmo atomu wodoru

Widmo jest rozkładem promieniowania elektromagnetycznego na zbiór elementarnych fal o różnej długości. Na podstawie analizy widma można badać różne substancje w celu identyfikacji pierwiastków, które się w nich znajdują. Jest to możliwe dzięki temu,że atom każdego pierwiastka ze względu na swoją budowę może emitować lub absorbować fale elektromagnetyczne charakterystyczne tylko dla niego. Widmo emisyjne atomu danego pierwiastka to zbiór fal elektromagnetycznych o określonych długościach...satysfakcja50%
Chemia

Budowa atomu

Upłynęło wiele czasu zanim ludzkość dowiedziała się o atomie i jego budowie. Dopiero pod koniec XIX w. Udowodniono, że atom nie stanowi kresu podziału substancji. Joseph John Thomson (1856-1940) – badał wyładowania elektryczne w gazach...satysfakcja39%
Termodynamika

Budowa atomu

Już starożytni Grecy zastanawiali się, z czego zbudowana jest materia. Pierwsze poglądy na temat cząsteczkowej budowy materii wysuwali filozofowie ze szkoły „atomistycznej”, którzy twierdzili, że podział materii nie może być nieograniczony i trwać...satysfakcja48%
Fizyka

Budowa atomu

Orbital, funkcja falowa jednoelektronowa (tzn. zależna od współrzędnych tylko jednego elektronu), opisująca elektron znajdujący się w polu wytworzonym przez pojedyncze jądro atomowe (orbital atomowy, jednocentrowy) lub przez kilka jąder atomowych...satysfakcjab/d
Fizyka

Model Bahra

Model Bohra budowy atomu wodoru . Dzięki rozwojowi fizyki współczesnej naukowcy mogą dziś nie tylko badać atomy i cząsteczek oraz oglądać je za pomocą specjalnych mikroskopów , ale także znajdować dla nich zastosowanie praktyczne . Istnienie...satysfakcja40%
Fizyka

Zjawisko Fotoelektryczne i inne

ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE Fotoelektronami nazywamy elektrony uwalniane z powierzchni substancji przez światło, a sam fakt ich uwalniania nazywamy zjawiskiem fotoelektrycznym lub fotoemisją. W chwili wybicia energia kinetyczna elektronu wynosi:...