profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja75%
Język polski

Podmiot

PODMIOT GRAMATYCZNY (w mianowniku) - jest wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczownym w mianowniku. PODMIOT LOGICZNY (w dopełniaczu) - to podmiot wyrażony rzeczownikiem lub zaimkiem rzeczowym w dopełniaczu. Występuje on wraz z rzeczownikami...satysfakcja80%
Język polski

Podmiot, orzeczenie, okolicznik, dopełnienie

I. PODMIOT jest główną częścią zdania. Nazywa wykonawcę czynności albo osobę (rzecz) ulegającą czynności, stanowi lub procesowi. Rozróżniamy następujące typy podmiotu: 1). PODMIOT GRAMATYCZNY może być wyrażony - rzeczownikiem w Mianowniku -...satysfakcja59%
Ekonomia

Gospodarstwo Domowe Jako Podmiot Gospodarczy

Referat naukowy na mikroekonomie.satysfakcja95%
Administracja

Prawo podatkowe

1.Pojęcie i cechy podatku. 2. Konstrukcja prawna podatku. 3. Podmiot uprawniony – podmiot zobowiązany w stosunkach podatkowo–prawnych. 4. Płatnik, inkasent. 5. Podstawa opodatkowania. itd.satysfakcja65%
Język polski

Imiesłów przymiotnikowy

ODMIENNY - jaki? czyj? który? CZYNNY (podmiot wykonuje czynność, która trwa) - ący, np.: pisać - piszący - ąca, np.: mówić - mówiąca - ące, np.: iść - idące BIERNY (podmiot jest bierny) - ny, na, ne, np.: przeczytać - przeczytany - ty,...satysfakcja48%
Język angielski

Czasy teraźniejsze

1. Present Simple: Forma twierdząca: Podmiot (1,2 osoba, l. pojedyncza/mnoga) I forma czasownika Podmiot (3 osoba, l.pojedyncza) I forma czasownika s/es Forma pytająca: Do(J, you, we, they)/Does(he, she, it) podmiot...satysfakcja87%
Ekonomia

Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy

Jest to referat naukowy, na ćwiczenia z mikroekonomi :) praca ocenione przez profesora na 4+