profil

Wybierz przedmiot
Prace 11
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja38%
Język polski

Stefan Żeromski.

Stefan Żeromski (1864-1925) Życiorys: Stefan Żeromski używał pseudonimów: Maurycy Zych, Józef Katerla. Urodzony w tragicznym roku 1864, wzrastał w dławiącej atmosferze "Kraju Przywiślańskiego", w Kielcach, małym prowincjonalnym...satysfakcjab/d
Język polski

Żeromski wobec pozytywizmu i romantyzmu.

Twórczość Stefana Żeromskiego, powstająca w głównej mierze w czasach Młodej Polski, niewiele miała wspólnego z modernistyczną koncepcją sztuki. Żeromski konsekwentnie sięgał wprawdzie po ówczesne techniki artystyczne (symbolizm, impresjonizm,...satysfakcja34%
Język polski

Uroda i brzydota świata w twórczości Stefana Żeromskiego

Stefan Żeromski, artysta tworzący na przestrzeni dwóch epok literackich, to pisarz wybitny. Jednym z faktów świadczących o jego niezwykłym talencie literackim jest umiejętność zarówno pięknego, subtelnego, lirycznego opisania urody życia jak i...satysfakcja60%
Język polski

Dwa spojrzenia na literaturę - Sienkiewicz - Żeromski

Henryk Sienkiewicz urodzony dnia 5 maja 1846 roku w Woli Okrzejskiej na Podlasiu, w rodzinie ubożejącego szlachcica, po matce spokrewniony był ze znanymi w dziejach Polski rodami. Studia historyczne i umiłowanie tradycji dały pisarzowi poczucie...satysfakcja25%
Język polski

Twórczość Żeromskiego w odniesieniu do romantyków.

Stefan Żeromski, pseud. Maurycy Zych, Józef Katerla (1864-1925) Polski pisarz i publicysta. Pochodził z zubożałej rodziny szlacheckiej, pielęgnującej tradycje patriotyczne. W latach 1874-1886 uczył się w Kieleckim Miejskim Gimnazjum. Wcześnie...satysfakcja66%
Język polski

Bohaterowie utworów Stefana Żeromskiego w zderzeniu z brutalnością życia w "Przedwiośniu" i "Ludziach bezdomnych".

Bohaterowie utworów Stefana Żeromskiego w zderzeniu z brutalnością życia Stefan Żeromski w swych utworach: „Przedwiośnie” oraz „Ludzie bezdomni” ukazuje zwykłych ludzi, którzy starają się poprawić życie innych, będących w jeszcze gorszej...satysfakcja64%
Język polski

Życie i twórczość S. Żeromskiego.

Stefan Żeromski urodził się w Strawczynie koło Kielc 14 października 1864 roku. Pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej. Wychowywał się w Ciekotach w Górach Świętokrzyskich. W roku 1874 rozpoczął naukę w Męskim Gimnazjum Rządowym w...satysfakcja50%
Język polski

Romantyczne i pozytywistyczne dziedzictwo w pisarstwie Stefana Żeromskiego.

W twórczości Stefana Żeromskiego dostrzegamy zarówno pierwiastki romantyczne jak i cechy charakterystyczne dla maniery pozytywistycznej. Wpływ epoki "pracy u podstaw" wyraża się u Żeromskiego przesyceniem utworów naturalizmem oraz...satysfakcja47%
Język polski

Stefan Żeromski.

Stefan Żeromski urodził się w 1864 roku w miejscowości Strawczyn na Kieleczczyźnie. Pochodził on z rodziny szlacheckiej herbu Jelita. Szczyciła się ona bogatą tradycją patriotyczną. Ojciec Żeromskiego, Wincenty, wspierał Powstanie Styczniowe...satysfakcja63%
Język polski

Stefan Żeromski.

Stefan Żeromski - 1864-1925, pochodził ze zubożałej rodziny szlacheckiej związanej z Kielczyzną, uczeń rosyjskiego gimnazjum w Kielcach, poddany brutalnej rusyfikacji, gorący patriota, traktuje swoją działalność literacką jako służbę Polsce....