profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja66%
Biologia

Czynniki fotosyntezy

Natężenie fotosyntezy zależy zarówno od czynników zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Czynnikami zewnętrznymi są czynniki środowiskowe: światło, dwutlenek węgla, temperatura, woda oraz substancje mineralne. Czynniki wewnętrzne wpływające na fotosyntezę są związane z budową organizmu. Należy do nich zawartość chlorofilu w chloroplastach oraz rozmieszczenie chloroplastów w komórkach w zależności od zmian oświetlenia, ponadto ilość i rozmieszczenie aparatów szparkowych, powierzchnia blaszki...satysfakcja89%
Biologia

Odżywianie

Odżywianie Autotroficzne Heterotroficzne (samożywne) (cudzożywne) Samożywność polega na wytwarzaniu zw. organicznych z dwutlenku węgla i wody w procesie fotosyntezy....satysfakcja36%
Biologia

Przebieg i znaczenie fotosyntezy w przyrodzie (w punktach)

Fotosynteza -ten skomplikowany proces biochemiczny został dokładniej poznany dopiero dzięki badaniom Calvina i Bensona prowadzonych w latach czterdziestych naszego stulecia. Za opracowanie cyklu reakcji związanych z asymilacją dwutlenku węgla...satysfakcja65%
Biologia

Fotosynteza

Faza jasna(świetlna) 24H2O +en.świetlna= 24H+24OH 24OH+ 12H2O2 (nadtlenek wodoru)= 12H2O+ 6O2 Faza ciemna(asymilacjaCo2) 24H+ 6CO2=C6H12O6(asymilat)+ 6H2O reakcja fotosyntezy: 24H2O+ 6CO2=en.słon.,chlorofil=C6H12O6+ 18H2) +6O2(^)...satysfakcja43%
Biologia

Tolerancja organizmów na różne czynniki życia

Tolerancja organizmów na różne czynniki życia Tolerancja – (biol.) odporność organizmu na szkodliwe czynniki środowiskowe. Każdy organizm żyje w określonym środowisku, na który składają się elementy ożywione (biotyczne) i nieożywione...satysfakcja31%
Biologia

Fotosynteza i chemosynteza

Autotrofizm – samożywne - fotosynteza lub chemosynteza Heterotrofizm – cudzożywne – spożywają pokarmy w całości, kawałkach itp. Fotosynteza dzięki chlorofilowi roślin produkowany pokarm i woda z solami min. H2O + sole min + chlorofil +...satysfakcja61%
Biologia

Czynniki środowiska ograniczjące występowanie organizmów

ŚRODOWISKO ORGANIZMÓW ŻYWYCH: A) lądowe B) wodne. RÓŻNICE: - temperaturą -zawartością tlenu i dwutlenku węgla -odmiennymi warunkami świetlnymi -zasobnością soli mineralnych -odczynem(pH) -stopniem oddziaływania czynników mechanicznych :...