profil

Wybierz przedmiot
Prace 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja22%
Język polski

Gramatyka

Rola tytułu literackiego na wybranych przykładach Tytuł (wg "Słownika terminów literackich") to nazwa nadana dziełu przez jego autora, stanowiąca integralną część tekstu dzieła i będąca pierwszym wyodrębnionym w nim odcinkiem. Jest jednym z...satysfakcja72%
Język polski

Zróżnicowanie stylistyczne współczesnej polszczyzny.

Styl - zespół środków językowych, wybieranych przez autora tekstu ze względu na ich przydatność do realizacji wypowiedzi. Według Doroszewskiego styl ma kilka znaczeń: w mowie i piśmiennictwie jest to indywidualny sposób ekspresji,...satysfakcjab/d
Język niemiecki

Gramatyka

Gramatykasatysfakcja80%
Łacina

Gramatyka

Gramatykasatysfakcja40%
Łacina

Gramatyka

Mała ściągasatysfakcjab/d
Język niemiecki

Gramatyka

Praca w załącznikusatysfakcja62%
Język włoski

gramatyka

Teksty w załącznikach