profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

satysfakcja78%
Biologia

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

Ekosystem jest układem ekologicznym, który składa się z biocenozy oraz biotopu. Biocenozę stanowią organizmy żywe, biotopem jest środowisko abiotyczne. W ekosystemie biocenoza jest ściśle powiązana z biotopem i tworzy z nim funkcjonalną całość. Ekosystemy posiadają określoną strukturę, a ich funkcjonowanie uwarunkowane jest dopływem energii z zewnątrz i jej przepływem przez ekosystem oraz obiegiem materii. Ekosystemy podlegają rozwojowi, którego przejawem jest sukcesja ekologiczna....

satysfakcja75%
Biologia

Struktura i funkcjonowanie ekosystemu

Ekosystem jest układem ekologicznym, który składa się z biocenozy oraz biotopu. Biocenozę stanowią organizmy żywe, biotopem jest środowisko abiotyczne. W ekosystemie biocenoza jest ściśle powiązana z biotopem i tworzy z nim funkcjonalną całość. Ekosystemy posiadają określoną strukturę, a ich funkcjonowanie uwarunkowane jest dopływem energii z zewnątrz i jej przepływem przez ekosystem oraz obiegiem materii. Ekosystemy podlegają rozwojowi, którego przejawem jest sukcesja ekologiczna....satysfakcja25%
Geografia

Ekosystem i jego struktura

Producenci są to rośliny samożywne, które same wytwarzają sobie pokarm. Konsumenci I rodzaju są to zwierzęta roślinożerne. Konsumenci II rodzaju są to zwierzęta mięsożerne. Konsumenci III rodzaju – destruenci są to bakterie i grzyby...satysfakcja62%
Biologia

Ekosystem

EKOSYSTEM - fragment przyrody stanowiący funkcjonalną całość, w której zachodzi wymiana między jej częścią żywą ? biocenozą, a nieożywioną - biotopem. Każdy w pełni rozwinięty ekosystem składa się z elementów: -abiotycznych ( nieożywionych...satysfakcja49%
Biologia

Ekosystemy: wodny- morza i oceany i ladowy- las.

EKOSYSTEM WODNY- MORZA I OCEANY STREFY W MORZU 1. LITORALNA- środowisko przybrzeżne, 2. PELAGICZNA- środowisko otwartej toni wodnej, 3. BENTONICZNA- środowisko denne. STREFA LITORALNA Środowisko przybrzeżne jest ze...satysfakcja12%
Biologia

Ekosystemy

Przykłady ekosystemów: -staw -las -dżungla -łaka -moczary -rafa koralowa -pole -plantacja sosnowa -ocean -morskie wybrzeża -dolny brzeg rzeki Ekosystem stanowi funkcjonalna całość, w której zachodzi wymiana materii między biocenozą...