profil

Wybierz przedmiot
Prace 6
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja48%
Język polski

"Wielki Testament" F.Villon'a

Francois Villon w swoim utworze pt." Wielki Testament" opowiada swoje życie, aż do śmierci. W pierwszej częśći ujawnia swą młodość, był wtedy młodym i szalonym mężczyną. Możemy stwierdzić, że Villon żałuje swoich młodych lat, ponieważ będąc...satysfakcja69%
Język polski

Niepokoje jesieni średniowiecza - Francois Villon "Wielki Testament" fragmenty

1) Francois Villon pochodził z biedoty paryskiej z wielodzietnej rodziny. Wychowywał go duchowny, który posłał go do szkół powszechnych, a następnie na Uniwersytet. Podczas jednej z awanturniczych burd zabił człowieka w obronie własnej. Został...satysfakcja36%
Język polski

Francois Villon - poeta miłości i śmierci.

"Wielki testament" przekazuje refleksje Villona. Wiek XV, Francja. Rok 1431 to rozprzężenie we Francji. Poeta - łotrzyk - przydomek Villona. Kształcił się, miał tytuł bakałarza, obracał się w kręgu cyganerii uniwersyteckiej a także...satysfakcja67%
Język polski

Między złem, a poczuciem skruchy - przeżycia Francoisa Villona zapisane w "Wielkim testamencie".

Francois Villon był poetą francuskim, który żył w latach 1431 - 1463?. Był starannie wykształcony na Uniwersytecie Paryskim, miał wybitne zdolności poetyckie. Prowadził bardzo burzliwe życie, w którym nie brak było rozmaitych występków (awantury,...satysfakcja60%
Język polski

Średniowieczny poeta Francois Villon – prawda poezji jako prawda życia.

Średniowiecze jest jedną z epok, w której sensem ludzkiego działania jak również celem ostatecznym jest Bóg i Jego wola. Teocentryzm polegał nie tylko na tym, że Bóg zajmował najwyższe i decydujące miejsce we wszechświecie, lecz również...satysfakcja15%
Język polski

Przedstaw kryzys i upadek ideałów średniowiecznych

Mówiąc o ludziach średniowiecza najczęściej wspomina się trzy główne istniejące wtedy ideały, takie, jak dobry władca, rycerz oraz asceta. Są one opisywane w literaturze z tej epoki, uważamy je za główne, a nieraz nawet jedyne, wzorce osobowe w...