profil

Wybierz przedmiot
Prace 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0satysfakcja44%
Język polski

Omów symbole w wybranych dramatach Stanisława Wyspiańskiego oraz Malarstwie Młodej Polski

Symbol jako środek wyrażania utajnionych myśli i emocji towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Nie tylko literatura, ale także architektura, rzeźba, malarstwo, sztuka użytkowa stały się obszarem zaszyfrowanych i wieloznacznych...